lasted posts

Popular

salaf_01

ที่มาของคำว่าซาลาฟี

 

ทำไมมุสลิมทั้งโลกจึงเรียก วะฮาบี ว่า ลัทธิตักฟีรีย์  เรามาดูหลักฐานกัน

 

 

 

———————

 

 

มุฟตีย์สูงสุดแห่งนครมักกะฮ์  วิจารณ์แนวคิดกลุ่มวะฮาบีย์ที่มีต่อบรรดามุสลิมทั้งโลกไว้อย่างไร

 

ชัยคุลอิสลาม เชคอะหมัด บินซัยน์  บิน อะหมัด  ดะห์ลาน อัลมักกีย์  อัชชาฟิอีย์ ฟะกีฮ์  มุอัรริค มุฟตีย์สูงสุดแห่งนครมักกะฮ์ มรณะ ฮ.ศ. 1304  ได้กล่าวถึงความเชื่อของกลุ่มวะฮาบีฮ์ ว่า

 

 

 

وَصاَرُوْا يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ ماَ قاَلَهُ ابْنُ عَبْدُ الْوَهاَّبِ فَهُوَ كاَفِرٌ مُشْرِكٌ مَهْدُوْرُ الدَّمِّ وَالْماَلِ

 

 

 

(พวกวะฮาบีย์ ได้สอนให้ลุ่มหลง ยึดมั่นว่า มุสลิมคนใด) ไม่ยึดถือตามสิ่งที่ มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้กล่าวไว้ ดังนั้นเขาคือกาเฟ็ร (ผู้ที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม) คือมุชริก(ผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์)  อนุญาตให้ฆ่าเขาและริบทรัพย์เขาได้เลย

 

————————

 

หนังสือ  –  ฟิตนะห์ อัลวะฮาบียะฮ์

 

ของ อะหมัด บิน ซัยนีย์ ดะห์ลาน หน้าที่  5

 

สิ่งนี้เป็นไปได้สองด้านคือ

 

1.กลุ่มวะฮาบีย์มีความคิดสุดโต่งเช่นนี้จริงดังที่มุฟตีย์ชาฟิอีย์ท่านนี้กล่าวไว้

2.มุฟตีย์ชาฟิอีย์ท่านนี้ให้ร้ายต่อกลุ่มวะฮาบีย์ว่ามีความคิดสุดโต่งแบบนี้

 

แน่นอนข้อสองคงเป็นไปไม่ได้เพราะเขาคือ มุฟตีย์สูงสุดแห่งมักกะฮ์ในยุคนั้น