lasted posts

Popular

hamka148

 

 

 

ปัญหาหลักของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบตอนที่๑

 

 

 

ปัญหาหลักของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบคือ การถือตัวตนว่าเป็นผู้ขยายความพจนารถของอัลลอฮฺ และเราะซูล (ซ็อล ฯ) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว และถือว่าคำพูดของตนเกี่ยวกับคำว่า อิบาดะฮฺ นั้นถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว บนพื้นฐานความเชื่อนี้เองทำให้เชคอับดุลวะฮาบ คิดว่าบรรดาศาสดาทั้งหมดถูกประทานลงมาเพื่อสิ่งนั้น การตีความคำว่าอิบาดะฮฺ ของเชคนั้นปราศจากการใส่ใจในอัลกุรอานหลายโองการ บางครั้งเลือกบางโองการและบางฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เท่านั้น หลังจากนั้นเชคอับดุลวะฮาบ ได้ตัฟซีร (อธิบาย) โองการแยกต่างหาก และเพื่อปิดประตูมิให้ผู้ใดท้วงติงการตีความของเชค หรือแสดงทัศนะความเห็นที่แตกต่างออกไป เชคจะใช้บทพิฆาตทางการเมืองเข้ามาช่วย โดยใส่ร้ายว่าผู้ใดมีความคิดเห็นต่างไปจากนี้คือ กาเฟร และเป็นมุชริกที่ยิ่งใหญ่ จากตรงนี้เองพี่ชายคนโตของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เชคสุลัยมาน บิน อับดุลวะฮาบ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบิดาคนหนึ่งของเชคมุฮัมมัด ได้พยายามที่จะเข้ามาเยียวยารักษาน้องชายสุดที่รัก ด้วยหัวใจที่เป็นห่วงและอาทรร้อนใจน้องชายที่กำลังป่วยเป็นไข้อย่างรุนแรง เชคสุลัยมานเกรงว่า อาการป่วยไข้ของเขาจะลุกลามครอบคลุมไปทั่ว จึงไว้เตือนสติน้องชายเป็นการเยียวยาในระดับหนึ่ง เชคสุลัยมานกล่าวถึงน้องชายของตนว่า …?

 

ปัจจุบันนี้ประชาชนได้ติดโรดระบาดร้ายแรงจากบุคคลหนึ่ง ที่ยึดถือกุรอานและซุนนะฮฺ และพยายาจะค้นหาความรู้จากแหล่งทั้งสอง เขาปฏิเสธทุกคนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับเขา และผู้ใดขัดแย้งกับเขาผู้นั้นคือ กาฟิร ขณะที่เขาไม่มีเงื่อนไขของการ อิจติฮาดอยู่ในตัวเลย วัลลอฮฺ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แม้แต่หนึ่งในสิบ หรือเพียงข้อเดียวก็ไม่มีอยู่ในตัวเขา แต่อย่างไรก็ตามคำพูดของเขาเป็นที่เรื่องลือในหมู่คนโง่เขลาที่ไม่รู้ประสีประสาอะไร แท้จริงแล้วมนุษย์มาจากอัลลอฮฺ และทุกคนต้องย้อนกลับคืนสู่พระองค์ทั้งสิ้น

 

 

 

เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบกับการปฏิเสธ

 

ถ้าหากได้พิจารณาหนังสือและจดหมายของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ที่ส่งไปในเขตพื้นที่ทั้งใกล้และไกล เราจะพบว่า ทุกที่ๆ มีหนังสือหรือจดหมายส่งไปนั้นจะมีการปฏิเสธร่วมไปด้วยเสมอ จากสิ่งนี้เองบรรดาอุละมาอฺต่างได้บทสรุปว่า หนังสือและจดหมายของเชคคือ แหล่งที่มาของการเกิดกลุ่ม ญะมาอะฮฺตักฟีร เช่นเดียวกันหนังสือและจดหมายเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลุ่มผู้ปฏิบัติตามเชคขึ้นมากมายในเวลาเดียวกัน และในยุคสมัยนี้ด้วย ญะมาอะฮฺวะฮาบียฺ ในสมัยของเชคพวกเขาคือชนกลุ่มเดียวกัน แต่ปัจจุบันพวกเขาได้แบ่งออกเป็นกลุ่ม บางกลุ่มได้หันมาต่อสู้กับแนวคิดของเชคในเรื่องเตาฮีด พวกเขาเชื่อว่าประเด็นนี้เชคหลงผิด บางกลุ่มก็กลายตนเป็นมุชริกไป

ด้วยเหตุนี้ เชคจึงได้วางมาตรการไว้ว่า นิกายใดในอิสลามถ้ามีความคิดเห็นขัดแย้งกับแนวคิดของตน พวกเขาคือกาฟิร ทำให้ในหมู่ผู้ปฏิบัติตามเชคยึดถือปฏิบัติตามวิธีการของเชคมาโดยตลอด พวกเขาจึงตัดสินว่าคนโน้นคนนี้เป็นกาฟิรไปทั้งหมด แต่ถามว่าเราได้อะไรจากการกระทำเช่นนี้บ้าง สุดท้ายแล้วมันจะไปจบลงที่ใด แน่นอนว่า ผลสรุปที่ได้รับจากสิ่งนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้น นอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับศาสนา และความดีใจของเหล่าบรรดาศัตรู

 

แก่นแท้อันสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องวะฮาบียฺจากแนวคิดของเชคอับดุลวะฮาบ

หลังจากได้กล่าวถึงความสุดโต่งและความเลยเถิดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบแล้ว  หลังจากนี้จะนำเสนอวิธีการช่วยเหลือพี่น้องวะฮาบียฺให้รอดพ้นจากแนวคิดของเชคอับดุลวะฮาบ ซึ่งแก่นแท้เหล่านั้นประกอบด้วย

 

1) ความขัดแย้งกันระหว่างเตาฮีดของเขค กับเตาฮีดของซัยยิดกุฎบ์

 

เมื่อเราสามารถเข้าใจเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบได้ เวลานั้นเราก็จะเข้าใจทันที่ถึงความแตกต่างระหว่างเตาฮีดของเชคอับดุลวะฮาบกับเตาฮีดของซัยยิดกุฎบ์ เพื่อจะได้ขจัดภาพลวงตาและความเข้าใจผิดที่มีอยู่ในจิตใจอันบริสุทธิ์ ของพี่น้องวะฮาบียฺ สิ่งจำเป็นต้องพิจารณาคือวิธีการในการสร้างความเข้าใจหลักเตาฮีด ของซัยยิดกุฎบ์ นั้นมีความแตกต่างไปจากวิธีการของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ  และความแตกต่างนั้นเองคือสาเหตุสำคัญที่ดึงดูดใจข้าพเจ้าให้สนใจ และทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจความบกพร่องและความผิดพลาดในหลักเตาฮีดของเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ

เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้เน้นย้ำไว้ในหนังสือต่างๆ และจดหมายของตนว่า บรรดาศาสดาไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่อความเป็นเอกเทศในการบริบาลของพระเจ้า ขณะที่ซัยยิดกุฏบ์ อธิบายไว้ในหนังสือทั้งหมดของท่าน โดยเชื่อว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการประทานบรรดาศาสดาคือ ความเป็นเอกเทศในการบริบาล (เตาฮีดรุบูบียะฮฺ)ข้าพเจ้ายังจำได้เสมอในช่วงที่ข้าพเจ้ายังศึกษาอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้มีการวิภาษกันอย่างรุนแรงในหมู่พวกเราถึง รากเหง้าของความแตกต่างเรื่องเตาฮีดรุบูบียะฮฺ ระหว่างทัศนะของซัยยิดกุฎบ์และเชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ หลังจากวิภาษแล้วข้าพเจ้าได้พบบทวิเคราะห์มากมายว่า ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วคำกล่าวอ้างของ เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ที่ว่าบรรดาศาสดาทั้งหมดไม่มีความขัดแย้งกับศัตรูในเรื่องเตาฮีดรุบูบียะฮฺเลยแม้แต่นิดเดียว เป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรง การไม่ใส่ใจในเตาฮีดรุบูบียะฮฺ เป็นสาเหตุทำให้ไม่มีผู้สนใจปัญหาชิริกในชนชั้นผู้ปกครอง ในปราสาทราชวังทั้งหลาย หรือแม้แต่ชิริกในการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นปกครอง

 

ก่อนอื่นใดข้าพเจ้าขออธิบายเตาฮีดรุบูบียะฮฺตามที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบได้อธิบายไว้แก่ท่านผู้อ่านเสียก่อน แต่มีสิ่งสำคัญประการหนึ่งทีต้องรับรู้ไว้ก่อนคือ คำอธิบายเรื่องเตาฮีดที่เชคมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ ได้อธิบายไว้นั้นมีบางอย่างคล้ายคลึงกับคำอธิบายของซัยยิดกุฎบ์ คำอธิบายที่ดีที่สุดที่เชคอับดุลวะฮาบได้อธิบายไว้คือ

 

ถ้าหากมีบุคคลหนึ่งกล่าวกับท่านว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ (พระผู้ทรงคู่ควรแก่การเคารพภักดี) กับเตาฮีดรุบูบียะฮฺ (ความเป็นเอกเทศในการบริบาล) ท่านจงตอบเขาไปว่า เตาฮีดรุบูบียะฮฺคือ การงานของอัลลอฮฺ เช่น การสร้าง การประทานปัจจัยยังชีพ การให้ชีวิต การให้ความตาย การประทานฝน การให้ต้นไม้เจริญงอกงาม การควบคุมดูแลภารกิจต่างๆ ส่วนเตาฮีด อุลูฮียะฮฺ คือการงานของบ่าวที่แสดงความเคารพ เช่น การวิงวอน (ดุอาอฺ) ความหวัง ความหวาดกลัว การมอบหมาย ความรัก ความต้องการ ความหวาดระแวง การบนบนและอื่นๆ นอกจากนี้ถือเป็นประเภทหนึ่งของการอิบาดะฮฺ” 

 

 

 

anti-salafi.com