lasted posts

Popular

 

 

wahabi

 

 

…..ด้านวิชาการ ฟิกฮ์….

1. ปฏิเสธการสังกัด มัสฮับ ต่อ อิหม่ามๆ ทั้ง สี่…และมัสฮับของพวกเขาก็คือ
“ ไม่เอามัสฮับ”

2.มักเลือกเฟ้น ทรรศนะของ มัสฮับทั้งสี่ ที่ตนเห็นชอบ จนเป็นชนวนเหตุสู่การ ปะปนทรรศนะอันเป็นที่ต้องห้าม

3. ถือ ว่าการสังกัดมัสฮับนั้น เป็น บิดอะฮฺ

4. มักขุดคุ้ย ปัญหาปลีกย่อยในศาสนามาวิพากษ์วิจารณ์ กันใหม่อย่าง
เอิกเหริกทั้งๆที่บรรดาอุลามะอฺในอดีตได้ ถกเถียงกันจนเป็นข้อยุติแล้ว

5. ในประเด็น ที่เป็นข้อเห็นต่างกันอยู่ พวกเขาก็มักอ้าง ว่า อุลามะอ์ได้ลงฉันทามติแล้ว

6. มักแหกกฏฉันทามติของบรรดาอุลามะอฺ

7.ถือกันว่า สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันอยู่นั้น คือ ซุนนะฮ์(แนวทางของท่านนบี)ส่วนแนวทางอื่น(จากพวกเขา)นั้น เป็น บิดอะฮ์(อุตริกรรม)

8.มักกล่าวหาว่า ผู้ที่ สังกัด มัสฮับนั้น คือ พวกสุดโต่งและยึดติดอยู่กับมัสฮับอย่างไม่ลืมหูลืมตา

9. มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ความหมายของ บิดอะฮ์ อันเป็นเหตุให้ กล่าวหาผู้อื่นว่า กระทำบิดอะฮฺ

10. ประดิษฐ์ แนวทางด้าน ฟิกห์ขึ้นมาใหม่โดยให้ชื่อว่า“ ฟิกฮุซซุนนะฮฺ, ฟิกฮุดดาลีล, ฟิกฮุลมูซอฟฟา ฯลฯ

11. มักมีการ กล่าวกันว่า ฟิกห์ ของ 4 มัสฮับนั้น ล้าสมัย