lasted posts

Popular

 

614451_924

 

…การชุมนุมและเฉลิมฉลอง….

1. ปฏิเสธ การเฉลิมฉลอง การประสูติขององค์ศาสดา อย่างแข็งขัน โดยกล่าวหาว่าเป็นบิดอะฮ์ที่หลงผิดและยิ่งไปกว่านั้นมีบางส่วนที่ถือว่า การเฉลิมฉลองการประสูติของบรมศาสดานั้น เปรียบเสมือน ชาวคริสต์ ที่ฉลองการประสูติของ นาบี อีซา (อ.ล)

2. การอ่านบัรซันญี นั้น เป็นที่ต้องห้าม ซึ่ง นักวิชาการ วาฮาบีย์ เมืองไทยบางคน ถือว่า ชีริกก็มีปรากฏ

3. การลุกขึ้นยืน ขณะที่ อ่าน ชีวประวัติ พระศาสดานั้น ถือว่า บิดอะฮ์

4. การเฉลิมฉลอง วันแห่งการอพยพ (ของท่านศาสดา) จากมักกะฮ์ สู่ มาดีนะฮ์ หรือ การ เฉลิมฉลอง วันแห่งการ เดินทางในยามค่ำคืน ขององค์ศาสดา(อิสรออฺ เมี้ยะรอจญ) ถือเป็นบิดอะฮ์ที่หลงผิด

5. ฯลฯ.