lasted posts

Popular

614451_924

 

 

….การชุมนุมและเฉลิมฉลอง….

1. ปฏิเสธ การเฉลิมฉลอง การประสูติขององค์ศาสดา อย่างแข็งขัน โดยกล่าวหาว่าเป็นบิดอะฮ์ที่หลงผิดและยิ่งไปกว่านั้นมีบางส่วนที่ถือว่า การเฉลิมฉลองการประสูติของบรมศาสดานั้น เปรียบเสมือน ชาวคริสต์ ที่ฉลองการประสูติของ นาบี อีซา (อ.ล)

2. การอ่านบัรซันญี นั้น เป็นที่ต้องห้าม ซึ่ง นักวิชาการ วาฮาบีย์ เมืองไทยบางคน ถือว่า ชีริกก็มีปรากฏ

3. การลุกขึ้นยืน ขณะที่ อ่าน ชีวประวัติ พระศาสดานั้น ถือว่า บิดอะฮ์

4. การเฉลิมฉลอง วันแห่งการอพยพ (ของท่านศาสดา) จากมักกะฮ์ สู่ มาดีนะฮ์ หรือ การ เฉลิมฉลอง วันแห่งการ เดินทางในยามค่ำคืน ขององค์ศาสดา(อิสรออฺ เมี้ยะรอจญ) ถือเป็นบิดอะฮ์ที่หลงผิด

5. ฯลฯ.

…เกี่ยวกับการทำฮัจญ์และ อุมเราะฮฺ….

1. ในสมัยการปกครอง ของกษัตริย์ ไฟซอล แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอารเบีย วาฮาบีย์ได้มีความพยายาม จะเคลื่อนย้าย มากอม อิบรอฮีม (แท่นศิลาที่ปรากฏรอยเท้าของท่านนาบีอิบรอฮีมซึ่งถูกครอบด้วยกรงสีทอง บริเวณ วิหารกะบะฮฺ) แต่การดังกล่าวนั้น ได้ ล้มเลิกไป เนื่องจากการ คัดค้าน ของท่าน เชค มูตาวัลลี อัช-ชารอวีย์ (ร.ฮ)ซึ่งท่านได้เดินทางไปพบกษัตริย์ไฟซอล ด้วยตัวท่านเอง

2. ขจัดเครื่องหมาย ของบ่อน้ำ ซำซำ เพื่อให้ผู้ ที่เตาวาฟนั้น เกิดความสะดวก

3. เปลี่ยนแปลง สถานที่ ซะแอ ระหว่าง หุบเขา วอฟา และ มัรวะฮฺ ซึ่งอุลามะอฺจากทั่วโลกก็ได้คัดค้าน แผนการดังกล่าว

4. ฯลฯ.