lasted posts

Popular

หนังสือ”อัตเตาฮี้ด” ประพันธ์โดยมุฮัมมัด บิน อับดิลวะฮาบ บิดาผู้สานต่อแนวทางวะฮาบีย์  เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดย ISIS ในซีเรีย นั่นก็บอกอะไรเราเยอะแล้ว ว่า อันที่จริงแล้ว คนพวกนี้ ใส่อะไรไว้ในหัวบ้าง

11143276_10205719052989869_231400807324515031_n