lasted posts

Popular

sadd

 

บทวิเคราะห์จากคุณ Kish Chaba Rastafar Andaman ซึ่งทางทีมงาน Anti-salafi เห็นว่าบทความนี่เป็นประโยชน์จึงใคร่ที่จะนำให้กับพี่น้องทุกคนได้เข้าใจถึงแก่แท้ของเหล่าวะฮาบีย์

1. พวกวะฮาบีย์เขาแบ่งเตาฮีตออกเป็น 3 ประเภท คือ รุบูบียะฮ์ , อุลูฮียะฮ์ , และซีฟาต คือกล่าวได้ว่าในสมัยท่านนบี(ซ.ล.)นั้น ยังมีผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะฮ์ด้วยเตาฮีดรุบูบียะฮ์หลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำอิบาดะฮ์ต่ออัลเลาะฮ์เพียงพระองค์เดียว (ไม่มีเตาฮีดอุลูฮียะฮ์) ตัวอย่างคือ พวกมุชริกีนชาวมุกกะฮ์ เช่น อบูญะฮัล ตามทัศนะของวะฮาบีย์นั้น มีเตาฮีดรุบูบียะฮ์ แต่ไม่มีเตาฮีดอุลูฮียะฮ์

2. วะฮาบีย์จะไม่นิยมมีมัซฮับ คือจะทำลายพื้นฐานการได้รับวิชาความรู้จากอุลามาอ์ หมายถึง จำเป็นต้องให้ทุกคนเอาหลักการจากอัลกุรอานและซุนนะฮ์โดยตรง พวกเขาต่างภูมิใจกันว่า อิมามของพวกเขาคือ ท่านร่อซูลุลอฮ์ (ซ.ล.) ไม่ใช่ อิมมามอบูหะนีฟะฮ์ , อิมามมาลิก , อิมามอัชชาฟิอีย์ , อิมามอะห์มัด (ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ่ม) ซึ่งพวกเขาคิดว่าผู้ที่ตามบรรดาอิมามทั้งสี่นั้น ถือว่าท่านนบี (ซ.ล.) ไม่ใช่อิมามของพวกเขา

3. พวกเขาปฏิเสธในการใคร่ครวญด้วยสติปัญญาอย่างเด็ดขาด จนกระทั่งเกือบจะทำลายสติปัญญาในขณะที่ทำการพิจารณาตัวบทต่าง ๆ ของศาสนา และผู้ใดที่ใช้สติปัญญา พวกเขาถือว่า ผู้นั้นได้นำสติปัญญาอยู่ก่อนหลักฐาน จากนั้นพวกเขาก็จะฮุกุ่มว่า คนนี้ไม่ใช่ผู้เจริญรอยตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะฮ์และร่อซูของพระองค์ จนกระทั่งว่า หากใช้สติปัญญาเพื่อมีเป้าหมายเข้าใจตัวบทตามหนทางที่ถูกต้องที่สุดและทำให้ตัวบทเข้าใจได้ตามความจริงที่เหมาะสม

4. เมื่อพวกเขาอธิบายเกี่ยวกับซีฟาตของอัลเลาะฮ์ ก็จะอธิบายในเชิงการที่อัลเลาะฮ์ทรงคล้ายคลึงกับมัคโลค บางคนเลยเถิดจนกระทั่งทำให้อัลเลาะฮ์คล้ายกับมัคโลคจริงๆ วะฮาบีย์จะยืนยันซีฟาตของอัลเลาะฮ์ที่ไม่เหมาะสม แต่แก้ตัวด้วยคำว่า ซีฟาตอัลเลาะฮ์เหล่านี้มีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมสำหรับพระองค์ เพื่อจะอ้างว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อว่าอัลเลาะฮ์ทรงลักษณะคล้ายกับมัคโลค

5. อิบนุตัยมียะฮ์และอิบนุก๊อยยิมนั้น เหมือนกับทัศนะของทั้งสองไร้ความผิด แม้ว่าจะวะฮาบีย์จะไม่กล่าวแบบนั้นออกมาจากลิ้นของพวกเขาอย่างชัดเจน แต่ความเป็นที่เกิดขึ้นในเชิงการกระทำได้ตอกย้ำว่า ใครกล่าวว่าท่านอิบนุตัยมียะฮ์ผิดแล้ว พวกเขาไม่พอใจ

6. วะฮาบีย์จะปฏิเสธทุกแนวทางที่แตกต่างจากพวกเขา ซึ่งเอกลัษณ์ดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับแนวทางของสะละฟุศศอลิห์

7. วะฮาบีย์จะโจมตีอุลามาอ์คนอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับตน ด้วยการพยายามสรรหาข้อผิดพลาดหรือสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาคิดว่าชั่วร้าย แล้วทำการทำลายเกียรติ ซึ่งวะฮาบีย์พยายามสรรหาข้อผิดพลาดของอุลามาอ์ที่พวกเขาไม่ชอบแล้วทำการโจมตีให้ร้าย

8. วะฮาบีย์มักพยายามยัดเยียดการเจตนาและความนึกคิดให้กับคนอื่น เพื่อทำการให้ร้ายและโจมตี