lasted posts

Popular

ตุรกี: ความรุนแรงจาก “ภายนอก” ส่งผลกระบวนการสันติภาพ “ภายใน”

24395156711_afa500dd15_z

 

ประเทศตุรกี เป็นประเทศที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดมากว่าสามทศวรรษแต่ได้บรรลุผลข้อตกลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนกรกฎาคม2558ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลตุรกีกับพรรคแรงงานเคิร์ดประสบความล้มเหลว ทำเกิดการปะทะกันทางอาวุธและเกิดการแตกแยกทางการเมืองภายในขึ้น ผลจากความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 550 คน  กว่า 150 คนเป็นทนายความปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวเคิร์ด  แม้หลังจากมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  ความไม่ไว้วางใจยังคงระหว่างรัฐบาลและชาวเคิร์ด อีกทั้งภาวะการนำของขบวนการเคิร์ดยังไม่มีความชัดเจนว่าอำนาจดังกล่าวจะตกอยู่ที่ใครระหว่างพรรคประชาชนประชาธิปไตย Peoples’ Democratic Party ของชาวเคิร์ดที่เคลื่อนไหวในสภาและกลุ่มติดอาวุธ PKK (The Kurdistan Workers’ Party)

ความรุนแรงในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากปรากฏการณ์ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในซีเรียที่ทำให้ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและชาวเคิร์ดที่ดำรงอยู่แต่เดิมยืดยาวออกไปโดยรัฐบาลมีความเคลือบแคลงว่าพรรคสหภาพประชาธิปไตย หรือ Democratic Union Party (PYD) ซึ่งเป็นปีกการเมืองของ PKK จะมีความก้าวหน้าเคลื่อนไหวโดยสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ PKK  ต่อต้านกลุ่ม IS ในดินแดนทางตอนใต้ของตุรกี  ทั้งๆที่ตุรกีก็ให้ความสนับสนุนสหรัฐในการต่อต้านกลุ่ม IS อยู่แล้ว นักวิเคราะห์แสดงความเห็นว่าตุรกีต้องการที่หยุดยั้ง PKK ในการโจมตีกลุ่ม IS  ซึ่งตุรกีมองว่าการเคลื่อนไหวของ PKK จะเป็นการบดบังศักยภาพของตุรกีในการต่อต้าน IS แต่ส่วนหนึ่งวิเคราะห์ว่า ตุรกีได้ใช้โอกาสนี้ในการโจมตีกลุ่ม PKK ซึ่งเป็นศัตรูของตุรกีอยู่แล้วแต่เดิม

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2558 รัฐบาลตุรกีได้พุ่งเป้าโจมตีนักเคลื่อนไหวชาวเคิร์ด อีกทั้งมีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายกลางกรุงอังการาในขณะที่มีการเดินประท้วงที่สันติของประชาชน สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ชาวเคิร์ดมีความรู้สึกว่ารัฐบาลตุรกี ไม่ได้ให้ความปลอดภัยแก่พวกเขา แต่กลับขยาย ความรุนแรง โดยอ้างการจัดการต่อต้าน IS ภายในประเทศ ความแตกแยกดังกล่าวไม่ได้เพียงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงข้อบาดหมางทางสังคมระหว่างชาวเคิร์ดและชาวตุรกีเท่านั้น  แต่ยิ่งขยายความเปราะบางระหว่างความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ ศาสนาซึ่งมีอยู่แล้วแต่เดิม

สถานการณ์อาจเลวร้ายลง เนื่องจากรัฐบาลใหม่ประกาศว่าจะไม่เริ่มกระบวนการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธ คือ นาย Abdullah Öcalan ซึ่งปัจจุบันถูกจองจำอยู่ในคุก  แต่กลับไปเน้นที่ยุทธศาสตร์ในการต่อต้าน PKK  ทำให้กระทบต่อโครงสร้างนโยบายหลายอย่างต่อชาวเคิร์ด เช่น การปฏิรูปด้านสิทธิของชาวเคิร์ด การจำกัดการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองของขบวนการเคิร์ด  และการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดโดยวิธีทางกฎหมายอื่นๆ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำมาสู่ความรู้สึกชาตินิยม จนกระทั่งใช้อาวุธต่อสู้กัน  อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ให้ความเห็นว่าการพิจารณาในการทบทวนข้อตกลงหยุดยิงอาจเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งและการพูดคุยสันติภาพอาจเกิดขึ้น หลังจากที่สงครามในซีเรียเริ่มสงบลง เพราะศูนย์กลางของความรุนแรงนั้นยังคงอยู่ที่ประชาชนภายในประเทศ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลใหม่ควรจะหยิบยกความต้องการของชาวเคิร์ดทั้งในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ  ส่วนผู้นำ PKK ควรจะต้องลดความแข็งกร้าวทางการเมือง ที่จะนำไปสู่การท้าทายต่อความคิดและความรู้สึกของนักการเมืองและชาวตุรกี

อาจกล่าวได้ว่า ปี 2558  ที่ผ่านมานี้  หากมองในภาพรวมถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างมีความท้าทาย เนื่องจากความรุนแรงในหลายพื้นที่ยังเกิดคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาควันออกกลางและอาฟริกาเหนือ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามมาและมีผลกระทบต่อภูมิภาคอื่นๆ  เช่น ปัญหาผู้อพยพ  ปัญหาแตกแยกทางศาสนา อย่างไรก็ตาม เราได้เห็นกระบวนการสันติภาพในหลายประเทศที่พยายามคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งชุดเก่าที่เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษ จากตัวอย่างหลายความขัดแย้งสามารถที่จะคลี่คลายไปได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเติบโตของอำนาจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทำให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์วิธีทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและอาจต้องมาจากความร่วมมือจากหลากหลายตัวแสดง ดังตัวอย่างการสร้างสันติภาพข้างต้นที่จะต้องได้รับการความช่วยเหลือจากประเทศหรือจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าในอดีต

รูปภาพประกอบคือ

ชาวเคิร์ดร่วมขบวนเดินประท้วงรัฐบาลตุรกี หลังจากรัฐบาลตุรกีใช้อาวุธโจมตีกลุ่มติดอาวุธเคิร์ด PKK ทั้งทางบกและทางอากาศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
ที่มา: http://www.dailymaverick.co.za/article/2015-12-17-icg-the-unbearable-urgency-of-resuming-turkeypkk-peace-talks/

อ้างอิง

BBC NEWS. What is at stake in the Colombian peace process?  [Online].  2015 .Available from: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-19875363

BBC NEWS. Myanmar signs peace deal with armed rebel groups [Online].  2015 .Available from: http://www.bbc.com/news/world-asia-34536002

Foreign Policy. 10 Wars to Watch in 2015  [Online]. 2015 .Available from: https: http://foreignpolicy.com/2015/01/02/10-wars-to-watch-in-2015/

International Crisis Group. A Sisyphean Task? Resuming Turkey-PKK Peace Talks [Online]. 2015.Available from: www.icg.org

อ้างอิง http://www.immjournal.com/3072