lasted posts

Popular

 

imam_wahibi02

ขอถามวาฮาบี ว่า ท่านอะลีมีทัศนะว่า อิหม่ามในอายัตนี้คือ คนที่มีตำแหน่งผู้นำ ไม่ใช่บัญชี

และคนนำมาอธิบาบอายัตนี้คือ อาเล่มที่วาฮาบียอมรับด้วย

ท่านญะลาลุดดีน อัซซะยูตีย์ ตาย ฮ.ศ. 911 บันทึกว่า

وأخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « { يوم ندعو كل أناس بإمامهم } قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم »

อิบนุมุรดะวัยฮ์ นำออกรายงาน จากท่านอะลี (ร.ฎ.) กล่าวว่า ท่านรอซูลุลเลาะฮ์(ศ)กล่าวว่า

(วันที่เราจะเรียกมนุษย์ทุกกลุ่ม พร้อมกับอิหม่ามของพวกเขา) ท่านกล่าวว่า ทุกกลุ่มชนจะถูกเรียกมาพร้อมกับอิหม่ามแห่งยุคสมัยของพวกเขา และ(มาพร้อมกับ) คัมภีร์ของพระเจ้าของพวกเขา และ(มาพร้อมกับ) ซุนนะห์ของนบีของพวกเขา

ตัฟซีร อัดดุรรุลมันซูร เล่ม 5: 317 เบรุต เลบานอน ดารุลฟิกริ ปีพิมพ์ฮิจเราะฮ์ที่ 1414

ท่านกุรตุบีย์ ตายฮ.ศ. 671 บันทึกว่า

وقال علي رضي الله عنه : بإمام عصرهم وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله : يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال

ท่านอาลี (ร.ฎ.)เล่าว่า (หมายถึง) พร้อมกับอิหม่ามแห่งยุคของพวกเขา และมีรายงานมาจากท่านนบี(ศ)ในพระดำรัสของพระองค์ (วันที่เราจะเรียกมนุษย์ทุกกลุ่ม พร้อมกับอิหม่ามของพวกเขา) ท่าน(ศ)ได้กล่าวว่า

كل يدعى بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم فيقول هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي محمدا ( عليهم أفضل الصلوات والسلام ) فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم ويقول هاتوا متبعي الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلالة إمام هدى وإمام ضلالة

ทั้งหมด(ทุกคน)จะถูกเรียกมาพร้อมกับอิม่ามของพวกเขา และบัญชีของพระเจ้าของพวกเขา และซุนนะห์ของนบีของพวกเขา จะมีผู้กล่าวว่า พวกเจ้าจงนำมาเถิดบรรดาผู้ปฏิบัติตามอิบรอฮีม จงนำมาเถิดบรรดาผู้ปฏิบัติตามมูซา จงนำมาเถิดบรรดาผู้ปฏิบัติตามอีซา จงนำมาเถิดบรรดาผู้ปฏิบัติตามมุฮัมมัด(อ) แล้วอะฮ์ลุลฮั๊กจะยืนขึ้น พวกเขาจะจับบัญชีของพวกเขาเอาไว้ด้วยอีหม่านของพวกเขา และจะมีผู้กล่าวว่า จงนำมาเถิดบรรดาผู้ปฏิบัติตามชัยตอน จงนำมาเถิดบรรดาผู้ปฏิบัติตามบรรดาผู้นำที่เดาะลาละฮ์ อิม่ามผู้ชี้ทางนำ และอิม่ามผู้หลงทาง

ตัฟซีรกุรตุบี เล่มที่ 13 หน้าที่ 130 มุอัซซะซะฮ์ อัลริซาละฮ์ ตรวจทานโดยดอกเตอร์อับดุลเลาะฮ์ อัตตุรกีย์

คนที่เป็นผู้นำ ที่สำคัญ ท่านอะลี คอลีฟะฮ์ ได้อธิบายเอง

ท่านอิบนุญะรีร อัตต็อบรีย์ ตาย ฮ.ศ. 310 ได้อธิบายว่า

وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به، ويأتمُّون به في الدنيا، لأن الأغلب من استعمال العرب الإمام فيما ائتمّ واقتدي به، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها

ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดจากทัศนะต่างๆตามทัศนะของเราคือ คำพูดของผู้ที่กล่าวว่า ความหมายของอายัต(วันที่เราจะเรียกมนุษย์ทุกกลุ่ม พร้อมกับอิหม่ามของพวกเขา) คือบรรดาผู้ที่ถูกปฏิบัติตามและเป็นผู้นำในโลกดุนยา เพราะส่วนมากนั้นชาวอรับได้ใช้คำ”อิม่าม” กับสิ่งที่นำและถูกปฏิบัติตาม และการให้ความหมายต่อพระดำรัสของอัลลอฮ์ไปยังสิ่งที่มัชฮูรที่สุดย่อมเหมาะสมที่สุด ตราบใดที่ไม่มีหลักฐานอื่นใดมายืนยันต่อความหมายที่ตรงกันข้ามกับมัน ย่อมจำเป็นต้องยอมรับมัน (คือยอมรับว่า อิหม่ามในอายัตนี้หมายถึง ผู้นำที่เป็นคนไม่ใช่บัญชี)

ตัฟซีร ฏ็อบรีย์ เล่ม 17 หน้า 503