lasted posts

Popular

กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม(ดาอิช ) ตอนที่ 1

daech_01

ดาอิช คือ กลุ่มมุสลิมสุดโต่งนำโดย อบูบักร์  อัล บักดาดี โดยการแยกตัวมาจากกลุ่มอิสลามมิสต์ ซึ่งเป็นเครือข่าย

เดียวกับอัลกออิดะฮ์และตอลิบัน ดาอิชได้เข้ามามีบทบาทและสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวอิรักและผู้คนทั่วโลกโดยการเข่นฆ่าสังหารผู้ที่ไม่ให้การสวามิภักดิ์ เหยื่อคมกระสุนหลายร้อยหลายพันคนที่ต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและความป่าเถื่อนของคนกลุ่มนี้ การปรากฏตัวของกลุ่มดาอิชนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการมาปรากฏกายของอิมามที่ประชาชาติเฝ้ารอคอยนั้นคือ อิมามมะฮ์ดี(อ.) หนึ่งในสัญลักษณ์ของการปรากฏกายของอิมามซามานคือบนหน้าแผ่นดินเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความป่าเถื่อน และกลุ่มดาอิชคือกลุ่มดังกล่าวที่ทำการเผยแพร่อิสลามในรูปแบบของความป่าเถื่อน ไม่มีซึ่งแบบฉบับของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)เลยแม้แต่น้อย  แต่กลับอ้างคำพูดของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)และพระนามอันบริสุทธิ์ยิ่งของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)ในการสร้างอาชญากรรมบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์(ซ.บ.)

 

การที่กลุ่มดาอิชเติบโตขึ้นได้นั้นมาจากการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มฟรีเมนสัน ที่พยามสร้างภาพลบให้แก่ศาสนาอิสลาม และจ้องทำลายศาสนาอิสลามเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความควาดกลัวต่ออิสลามที่แท้จริงโดยการใช้อิสลามทำลายอิสลาม การใช้มุสลิมฆ่ามุสลิม ในยุคสมัยต่างๆโดยผ่านกลุ่มลัทธิวาฮาบี หลังจากการพ่ายแพ้อย่างหมดรูปต่อประธานาธิบดีบาชัร อัล อัซซัด ที่ตอนนี้ได้รับเลือกจากประชาชนในซีเรียให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีกสมัย กลุ่มดาอิชจึงเกิดขึ้นมาและรุกคืบเข้าสู่ประเทศอิรัก เข้ามาสร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม และการก่ออาชญกรรมอันทารุณโหดร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

 

สรุปความการบรรยาย เรื่อง กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม(ดาอิช )

โดย ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน เชคญะมาลุดดีน  ปาทาน