lasted posts

Popular

 

8008_181

สุดท้ายในวันที่ 23 กันยายน 1932 อับดุลอะซิซ อิบนิซะอูด ได้ประกาศจัดตั้งประเทศซาอุดีอาระเบียและสถาปนาระบอบการปกครองแบบกษัตริย์ขึ้น เขาบีบบังคับชนเผ่าเร่ร่อนจำนวนมากให้อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อทำให้สงครามภายในระหว่างพวกเขาสิ้นสุดลง และเป็นการยับยั้งการโจรกรรมและการปล้นสะดมบรรดาผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังนครมักกะฮ์และนครมะดีนะฮ์ จึงทำให้รัฐบาลของเขาได้รับความเชื่อถือ

 

ในปี 1936 และ 1939 เขาได้มอบสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันให้กับบริษัทต่างๆ ของอเมริกัน และด้วยกับรายได้จากการขายน้ำมันนี่เองที่ทำให้ซาอุดีอาระเบียกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม รายได้ส่วนใหญ่จากน้ำมันถูกมอบให้กับครอบครัวของของกษัตริย์ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซาอุดีอาระเบียวางตัวเป็นกลาง แต่มีความโน้มเอียงไปทางฝ่ายพันธมิตร ในสงครามปี 1948 ระหว่างอาหรับและอิสราเอล เขาได้ประกาศสงครามกับอิสราเอล ในปี 1945 เขาได้ก่อตั้งสันนิบาตอาหรับเพื่อที่จะส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชาติอาหรับทั้งหลาย