lasted posts

Popular

isis-mosul-syria-1

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานจากจังหวัดนัยนาวาของอิรักว่า รถยนต์หลายสิบคันของไอซิสถูกทำลายในขณะที่กำลังหลบหนีจากเมืองโมซูลไปยังเมืองอัรร็อกเกาะฮ์ของซีเรีย และส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ในรถยนต์เหล่านั้นเสียชีวิต

อัลอาลัมรายงาน : แหล่งข่าวท้องถิ่นในจังหวัดนัยนาวาของอิรักกล่าวว่า : เมื่อวันจันทร์(17-10-59) เครื่องบินรบของกองทัพอิรักได้ทำลายรถยนต์จำนวน 30 คันของกลุ่มไอซิส บริเวณใกล้ชายแดนซีเรีย”

แหล่งข่าวนี้ขอร้องให้ปกปิดสถานะของตน โดยได้กล่าวกับเว็บไซต์ข่าวอัซซูมะรียะฮ์ของอิรักว่า : ขบวนรถยนต์ของกลุ่มไอซิสซึ่งบรรทุกกองกำลังของอาหรับและครอบครัวจากเมืองโมซูลของอิรัก มุ่งหน้าไปยังเมืองอัรร็อกเกาะฮ์ของซีเรีย เครื่องบินรบของอิรักได้ทำลายรถยนต์เหล่านี้ทั้งหมด และกองกำลังส่วนใหญ่ของไอซิสได้ถูกสังหาร”

แหล่งข่าวได้กล่าวเสริมว่า “บรรดาแกนนำของกลุ่มไอซิสได้ออกคำสั่งให้กองกำลังใต้บังคับบัญชาของพวกเขาออกจากเมืองโมซูล”

ข่าวต่างๆ ที่ได้รับรายงานมา แสดงให้เห็นว่า กองกำลังของไอซิสในจังหวัดนัยนาวาได้สูญเสียขวัญและกำลังใจ ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงได้รับคำสั่งให้หลบหนีไปยังเมืองอัรร็อกเกาะฮ์ของซีเรียโดยเร็วที่สุด

ไฮเดอร์ อัล อบาดี นายกรัฐมนตรีอิรักได้ประกาศการเริ่มต้นปฏิบัติการปลดปล่อยเมืองโมซูลในเช้าตรู่ของวันจันทร์ (17 ตุลาคม 2559)

ที่มา : fa.alalam