lasted posts

Popular

Al-Azha_unity-1

อะห์มัด ชะรีฟ อาจารย์นิติศาสตร์เปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (Al-Azhar) ได้รายงานเกี่ยวกับความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอียิปต์สำหรับการจัดตั้งองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างมัซฮับ (นิกาย)

ตัสนีมรายงานโดยอ้างจากสื่อต่างๆ ภาษาอาหรับว่า อาจารย์นิติศาสตร์เปรียบเทียบของอัลอัซฮัรได้กล่าวว่า ตามที่ตกลงนั้น สถาบันองค์กรภาคประชาชนแห่งหนึ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของมันคือการเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างมัซฮับ (นิกาย) ต่างๆ ในอียิปต์ เขากล่าวว่า สถาบันแห่งนี้จะไม่อยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรและกระทรวงสาธารณะสมบัติ (เอากอฟ) ของอียิปต์

ดร.อะห์มัด กะรีมะฮ์ อาจารย์นิติศาสตร์เปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กล่าวว่า การจัดตั้งองค์กรนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอียิปต์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างมัซฮับ (นิกาย) ต่างๆ ในประเทศนี้

เขาเสริมว่า : ทำนองเดียวกับที่เราพยายามที่จะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นระหว่างชาวซูฟีย์ และอะบฎิยะฮ์ สถาบันนี้ก็พยายามที่จะเสริมสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับทุกมัซฮับ (นิกาย) ไม่ว่าจะเป็นอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ ชีอะฮ์ หรืออะบาฎิยะฮ์