lasted posts

Popular

ความหมายของคำว่า อัลอิมาม อัลอาดิล ในทัศนะของนักวิชาการวะฮาบีย์ ตอนที่ 3

wahabi_02

ท่านนบี(ศ)กล่าวว่า

 

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ

 

แท้จริงคนที่สวมใส่ผ้าไหม คือผู้ที่อับโชค

 

ซอฮิ๊ฮ์บุคอรี  หะดีษที่  6081

 

ท่านอิบนุบัฏฏ็อลได้ให้คำอธิบายหะดีษนี้ว่า

 

قال المؤلف: فيه : جَواَزُ تَجَمُّلِ الْخَلِيْفَةِ وَالْإماَمِ لِلْوفودِ القادِمِيْنَ عليه بِحُسْنِ الزى وجَمِيْلِ الْهيئة

 

كتاب : شرح البخاري لابن بطال  ج 17 ص 333 ح 63

 

เป็นสิ่งอนุญาตให้ “คอลีฟะฮ์ และ อิมาม “   แต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อต้อนรับอาคันตุกะตัวแทนที่มาเยี่ยมเขาด้วยเครื่องแบบที่สวยงามได้

 

 

ชัรฮุลบุคอรี โดยอิบนุบัฏฏ็อล   เล่ม 17 : 333 หะดีษที่ 63

 

สรุปใจความตอนที่สาม

 

 

จะเห็นได้ว่า อุละมาอ์ซุนนี่ระดับสูงสามท่าน คือ

 

  1. ท่านอิบนุฮะญัร อัลอัสเกาะลานี
  2. ท่านอิบนุบัฏฏ็อล
  3. ท่านอิบนุตัยมียะฮ์

 

มีทัศนะทางภาษาศาสตร์ว่า  อิมาม กับ คอลีฟะฮ์   มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกัน

 

ซึ่งคำ “ อิมาม “   โดยทั่วๆไปแล้ว นักวิชาการจะนำมาใช้เพื่อสื่อความหมายถึง “ ผู้ปกครอง “

ตามที่อิบนุฮะญัรอธิบายไว้

 

ส่วนท่านอิบนุตัยยะฮ์กับอิบนุบัฏฏ็อลก็ได้นำคำ  “ อิมามกับคอลีฟะฮ์ “ มาใช้ร่วมกัน เมื่อได้กล่าวถึงเรื่อง ผู้นำ กับ ผู้ปกครอง

 

แสดงว่า  อุละมาอ์ซุนนี่ระดับอาวุโสมองว่า ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันซึ่งอาหรับเรียกว่า  มุตะรอดิฟะฮ์

 

จุดประสงค์ของเราคือต้องการพิสูจน์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่าคำอิมามและคอลีฟะฮ์มีความหมายเหมือนกันตามที่นักปราชญ์ซุนนี่เองได้อธิบายไว้หรือได้นำมาใช้สื่อกับผู้อ่านตำราของพวกเขา