lasted posts

Popular

มันก็ดูเหมือนว่านักเผยแผร่ลัทธิวะฮาบี ไม่เหนื่อยล้าเลยในการออกคำวินิจฉัยที่แปลกประหลาด ฮือฮา และไม่มีประโยชน์กับประชาชน

ล่าสุดจากคำวินิจฉัยเหล่านี้ คือ คำวินิจฉัยของ ซัยนุล อาบีดีน กาเมล นักการศาสนา Salafi-Wahhabi ที่กล่าวว่า สุนัขจรจัดถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท โดยที่ประเภทหนึ่งสามารถฆ่ามันได้ เป็นที่อนุญาต แต่อีกประเภทหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่า

เขาออกคำวินิจฉัยว่าเป็นที่อนุญาตให้ฆ่าสุนัขสีดำเพราะมันเป็นมาร นอกจากนั้นสุนัขตัวอื่นๆก็สามารถที่จะฆ่าได้เพราะมันเป็นอันตรายต่อคนอื่น ๆ แต่สุนัขตัวอื่นๆนอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ฆ่า

เขาได้ให้สัมภาษณ์ กับเว็บไซด์ ฟีโต ว่า หากสุนัขสร้างความเดือนร้อนก็ต้องพยายามไล่เขาไป แม้กระทั้งการไล่มันไปด้วยการตามฆ่าก็เป็นที่อนุญาต

นักการศาสนา Salafi-Wahhabi ยังกล่าวว่าการฆ่าสุนัขที่กัดคนหรือทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเป็นที่อนุญาต

http://fa.alalam.ir/news/1970000