lasted posts

Popular

dkvidl

เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่การร้องไห้ให้อิมามฮุเซนจะเป็นการร้องไห้ที่เกิดจากความท้อแท้และสิ้นหวัง เพราะหยาดน้ำตาเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากบ่อน้ำทิพย์แห่งเกียรติยศและความฮึกเหิม และไม่ใช่น้ำตาแห่งความนิ่งดูดาย แต่เป็นน้ำตาที่ประกาศศักดาก้องกังวาน……..   ไม่ใช่น้ำตาที่เย็นชา แต่เป็นน้ำตาที่เร่าร้อน……. ไม่ใช่น้ำตาของผู้ขลาดกลัว แต่เป็นน้ำตาของผู้ห้าวหาญ……. ไม่ใช่น้ำตาของผู้สิ้นหวังและท้อแท้ แต่เป็นน้ำตาของผู้มีความหวังแรงกล้า…….   ไม่ใช่น้ำตาจากผงฝุ่นที่ระคายตา แต่เป็นน้ำตาจากปัญญาและความสำนึก……

การร้องไห้ถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ขั้นสูงสุดของมนุษย์เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ต่างๆ ในฮะดีษของบรรดามะอ์ซูมีนบางบทกล่าวถึงการร้องไห้บางประเภทว่าเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ยำเกรง แต่ในบางฮะดีษก็ตำหนิการร้องให้บางประเภท อย่างไรก็ตาม จากการที่การร้องไห้เป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติของมนุษย์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ฉะนั้น การส่งเสริมหรือการตำหนิในที่นี้จึงหมายถึงการส่งเสริมหรือตำหนิจุดประสงค์ที่เป็นเหตุของการร้องไห้นั่นเอง และ ณ ที่นี้ เราจะมาร่วมหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า “การร้องไห้ให้กับอิมามฮุเซน (อ.) เป็นการร้องไห้ประเภทใด และมีประโยชน์สำหรับเราหรือไม่?

จุดประสงค์ต่างๆ ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ร้องไห้นั้นมีมากมาย อาทิเช่น

  1. การร้องไห้ของทารกและเด็ก – ชีวิตของเราทุกคนเริ่มด้วยการร้องไห้ การร้องไห้ถือเป็นภาษาของทารกและเด็ก ซึ่งหมายถึงความปกติทางสุขภาพ
  2. การร้องไห้ตื้นตัน – อย่างเช่นการที่แม่ร้องไห้ตื้นตันใจเมื่อพบลูกหลังจากที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน ซึ่งมักเกิดจากความดีใจสุดขีดโดยฉับพลัน
  3. การร้องไห้จากความรู้สึกรัก – ความรักนับเป็นความรู้สึกขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนซึ่งในบางครั้งเป็นเหตุให้มนุษย์ร้องไห้ ยกตัวอย่างเช่นความรักที่ผู้ศรัทธามีแด่องค์อัลลอฮ์ที่ทำให้เขาร้องไห้ในขณะทำอะมั้ลอิบาดะฮ์
  4. การร้องไห้ด้วยสำนึกและความเกรงกลัว – การไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ขององค์อัลลอฮ์และความต่ำต้อยของเรา การสำนึกผิดต่อพระองค์ในความผิดบาปต่างๆ ที่เรากระทำ สิ่งเหล่านี้ย่อมกดดันความรู้สึกและทำให้เราหลั่งน้ำตาแห่งความสำนึกผิดออกมาโดยไม่รู้ตัว
  5. การร้องไห้เพราะความผูกพันในอุดมการณ์ – บางครั้งการร้องไห้ก็บ่งชี้ถึงความผูกพันในแง่อุดมการณ์ได้ อย่างเช่นการที่เราร้องไห้ให้กับบรรดาผู้เสียสละเพื่อศาสนา การร้องไห้ประเภทนี้มักปลุกระดมความรู้สึกฮึกเหิมในอุดมการณ์ ฉะนั้น การร้องไห้เพื่อบรรดาชะฮีดในฐานะผู้เสียสละเพื่ออุดมการณ์ศาสนาจึงปลุกเร้าจิตใจเราให้มีคุณลักษณะที่ไม่ต้องการกดขี่ผู้ใดและไม่ยอมให้ใครมากดขี่เรา
  6. การร้องให้อันเนื่องมาจากความรู้สึกต่ำต้อยและปราชัยในชีวิต – บุคคลที่อ่อนแอและสิ้นหวังในการดำเนินชีวิตย่อมร้องไห้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆ