lasted posts

Popular

ค้นพบระเบิดคลัสเตอร์ บอมบ์ที่ผลิตจากอังกฤษโดยซาอุดิอาระเบียได้ใช้ในการโจมตีต่อเยเมน

ตามการประกาศว่า มีการค้นพบของระเบิดลูกปราย หรือคลัสเตอร์ บอมบ์ที่ผลิตจากประเทศอังกฤษในเยเมน ซึ่งกระทรวงกลาโหมของประเทศนี้ต้องการที่จะทำการตรวจสอบจากการที่ซาอุดิอาระเบียได้ใช้ระเบิดลูกปราย หรือ คลัสเตอร์ บอมบ์ ในการโจมตีต่อเยเมนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

 

 

อัลอาลัม – การประกาศในเรื่องนี้ซึ่งมาจากประเทศอังกฤษนั้น ในขณะที่องค์กรนานาชาติและสิทธิมนุษยชนได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของกรุงลอนดอน เพราะว่าอังกฤษให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับซาอุดิอาระเบียในการขายอาวุธร้ายแรงให้รัฐบาลกรุงริยาด

 

หนังสือพิมพ์ “อินดิเพ้นเด้นท์” (Independent) ตีพิมพ์ในกรุงลอนดอน รายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า:

 

“ฟิลลิป แฮมมอนด์”( Philip Hammond) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษเน้นว่า ทางกระทรวงกลาโหมจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ซาอุดิอาระเบียได้ใช้ระเบิดลูกปราย หรือคลัสเตอร์ บอมบ์ในการโจมตีต่อประเทศเยเมน

  

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่า องค์การนิรโทษกรรมสากลได้ประกาศว่า ในการวิจัยงานภาคสนามเกี่ยวกับสถานการณ์ของประชาชนในภูมิภาคใกล้กับชายแดนประเทศซาอุดิอาระเบียได้ค้นพบระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์ ลูกหนึ่งที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ ซึ่งยังไม่ทำงานในการระเบิด

   

เรื่องอัปยศอดสูเช่นนี้ถูกเปิดเผยขึ้น ในขณะที่อังกฤษได้ลงนามสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามใช้ระเบิดร้ายแรงชนิดนี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดถือว่า เป็นชนิดที่เลวร้ายที่สุดของอาวุธร้ายแรงในประวัติศาสตร์ในการทำสงคราม

  

ตามการเขียนของอินดิเพ้นเด้นท์ว่า “ฟิลลิป ดันน์” (Philip Dunne) รัฐมนตรีฝ่ายจัดซื้อของกระทรวงกลาโหมอังกฤษกล่าวว่า กองทัพของอังกฤษจากปี 1989 ไม่เคยขายระเบิดลูกปรายให้กับซาอุดิอาระเบีย และในปี2008 ก็ไม่เคยใช้ประโยชน์จากระเบิดชนิดนี้ด้วย

ดันน์ เขาอ้างว่า บางทีระเบิดที่ค้นพบโดยองค์การนิรโทษกรรมสากล เป็นหนึ่งในระเบิดที่ถูกนำมาใช้ในสงครามก่อนหน้านี้ก็ได้

 

ที่มา – www.alwilayat.org/1023-2