lasted posts

Popular

 

อัยการสูงสุดของเยอรมัน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เผยว่า พลเมืองชาวเยอรมันนีกว่า 600 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส( ISIS)ในอิรักและซีเรีย

ปีเตอร์ แฟรงค์ (Peter Frank) เผยว่า ขณะที่เบอร์ลินกำลังกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ยังประเทศเยอรมัน

ทั้งนี้ François Molins อัยการสูงสุดชาวฝรั่งเศส ยังเผยเช่นกันว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 มีรายงานว่า พลเมืองชาวฝรั่งเศสอย่างน้อย 690 คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสและเดินทางไปยังประเทศอิรักและซีเรีย ขณะที่เรายังมีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางกลับยังประเทศฝรั่งเศสของพวกเขา

 

Angelino Alfano รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2017 ว่า จะเกิดความเสี่ยงจากผู้ก่อการร้ายชาวตะวันตกที่ได้กลับสู่ภูมิลำเนาของตนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านับตั้งแต่ความพ่ายแพ้ของกลุ่มไอซิส ในอิรักและซีเรีย

 

Andrew Parker หัวหน้าหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของอังกฤษ MI5 ก็ได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวตะวันตกต่อประเทศของตน

ทั้งนี้ เหล่าประเทศตะวันตกซึ่งก็ไม่เคยลังเลใจต่อความพยายามในการช่วยเหลือเหล่าผู้ก่อการร้ายในซีเรียและอิรัก ในขณะที่ปัจจุบัน พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับการกลับมาของสมาชิกชาวยุโรปในกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสและการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม วิกฤติในซีเรียได้เริ่มขึ้นในปี 2011 และในอิรักตั้งแต่ปี 2014 โดยมีการบุกรุกของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนสมการของภูมิภาคให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของระบอบอิสราเอลไซออนิสต์