lasted posts

Popular

Israel-saudi-alliance-1

นายกรัฐมนตรีของระบอบไซออนิสต์ ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับบรรดาผู้ปกครองอาหรับ โดยความร่วมมือกันทางด้านข่าวกรองในการต่อต้านอิหร่าน

ญอมนิวส์รายงานว่า : เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ได้ตอบคำถามของนางเลสลีย์ สตาห์ล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐอเมริกาที่ถามเขาว่า “อิสราเอลและซาอุดิอาระเบียกำลังจัดตั้งพันธมิตรเพื่อต่อต้านอิหร่านในตะวันออกกลางใช่หรือไม่?” เขาตอบว่า “มีการจัดตั้งพันธมิตรดังกล่าวอยู่”

นอกจากนี้เนทันยาฮูยังยอมรับอีกว่า ระบอบนี้ได้เพิ่มระดับความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย “มากยิ่งขึ้น”

เนทันยาฮูกล่าวว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของอิสราเอลกับบรรดาประเทศอาหรับ และในโลกอาหรับกำลังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ตามรายงานของเพรสทีวี เนทันยาฮูได้กล่าวย้ำว่า “จุดยืนของอิสราเอลที่มีต่อโลกอาหรับได้เปลี่ยนไป เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มองอิสราเอลว่าเป็นศัตรูของตนอีกต่อไปแล้ว แต่พวกเขาถือว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรของตน”

ก่อนหน้านี้ไอยูบ การา (Ayoub Qara) รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือแห่งภูมิภาคของอิสราเอล ก็ได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเทลอาวีฟกับบรรดาประเทศอาหรับ อย่างเช่นบาห์เรน และกล่าวว่า ตัวเขาเองมีบทบาทในการเตรียมการสำหรับการเดินทางของคณะแรบไบชาวยิวไปยังประเทศบาห์เรน

ที่มา : jamnews