lasted posts

Popular

trump

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เขาจะเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรก ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยจะเยือนซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล และนครรัฐวาติกัน
       
ขณะที่ผู้ช่วยของนายทรัมป์ เปิดเผยว่า การตัดสินใจเยือนซาอุดีอาระเบียของนายทรัมป์ เพื่อปรับความสัมพันธ์ใหม่กับโลกมุสลิม
       
ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า การเยือนซาอุดีอาระเบียของนายทรัมป์ จะเป็นการปรับปรุงการประสานความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับกลุ่มประเทศมุสลิม ในการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรง 

 

 
ที่มา: www.manager.co.th