lasted posts

Popular

Saudi-military-detachment-1

ทหารซาอุฯ นายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของตัวเองพร้อมกับกล่าวว่า เนื่องจากประเทศซาอุดิอาระเบียทำสงครามในเยเมนและก่ออาชญากรรมต่างๆ ต่อประชาชนของประเทศนี้ เขาจะแยกตัวออกจากกองทัพของซาอุดีอาระเบีย

จ่าอากาศโท “อับดุลวาฮิด อับดุลมุห์ซิน” พำนักอาศัยอยู่ใน “ริยาด” เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวย้ำในวิดีโอนี้ว่า เขาปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของซาอุดีอาระเบียและเป็นเลขานุการส่วนตัวของนายพลจัตวา “อะลี ซะอัด มัรอี”

เขาอธิบายว่าบรรดผู้นำของซาอุฯ นั้นเป็นจอมเผด็จการที่ใช้ศาสนาอิสลามเพื่อรักษาอำนาจการปกครองของตน

อับดุลวาฮิด ได้ชี้ถึงการใช้ประโยชน์จากอิสลามไปในทางไม่ชอบของบรรดาผู้ปกครองเผด็จการของซาอุฯ เพื่อการคงอยู่ในอำนาจ พร้อมกับขู่ว่า เมื่อเขาไปถึงประเทศเยอรมนีแล้ว เขาจะเปิดโปงปัญหาและพยานหลักฐานต่างๆ มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมของราชวงศ์ซะอูดในเยเมน ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่อยู่ในขั้นอาชญากรรมสงครามต่อมนุษยชาติ

ซาอุดิอาระเบียได้เริ่มต้นทำสงครามเต็มรูปแบบกับเยเมน ในวันที่ 25 มีนาคม 2015 ด้วยข้ออ้างปฏิบัติตามคำเรียกร้องของอดีตประธานาธิบดีเยเมนที่ลาออกจากตำแหน่งและหลบหนี ซึ่งขณะนี้ได้พำนักอยู่ในริยาด

จากการเริ่มต้นสงครามขนาดใหญ่จนถึงขณะนี้ ชาวเยเมนได้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายพันคน และความเสียหายมากมายได้เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเยเมน

แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการทหารของซาอุดิอาระเบีย ยังไม่มีการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ ต่อวิดีโอนี้