lasted posts

Popular

ท่านอุมัรกล่าวว่า หากไม่มีอาลีอยู่….

 

 

photo_2016-06-23_01-54-43

 

ท่าน อุมัร บิน คอตตอบ ได้กล่าวอยู่เสมอว่า

فكان عمر يقول لولا على لهلك عمر

“หากไม่มีอาลี แน่แท้อุมัรคงต้องพินาศ”

อ้างอิง

الاستعیاب، ج 3 ص 1102 و 1103

 

แม้แต่คอลีฟะฮ์ อุมัร ยังยอมรับ ถึง ความสามารถของ อิมามอาลี ในการปกครองบ้านเมือง ไฉนเลยอิบนุตัยมียะฮ์ จึงกล่าวอ้างว่า อาลี เป็นเพียงเด็ก…..