lasted posts

Popular

Graveyard-Isis1

กองกำลังตำรวจของอิรักพบสุสานในเขตพื้นที่ “อัศศ็อกลาวียะฮ์” ในจังหวัดอัลอันบาร์ ผู้ถูกสังหารทั้งหมดที่ถูกฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิส

ตามรายงานของเว็บไซต์อัล ซูมะรียะฮ์ อย่างน้อยที่สุด 500 คนจากสมาชิกของกลุ่มไอซิสถูกฝังอยู่ในสุสานนี้

ตามรายงานนี้ ส่วนใหญ่ผู้ตายที่ถูกฝังอยู่ในสุสานนี้ไม่ใช่ชาวอิรัก โดยที่บางส่วนของพวกเขามาจากประเทศอาหรับอื่นๆ และอีกบางส่วนมาจากประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรป

Graveyard-Isis2