lasted posts

Popular

Michel-Aoun-Egypt1

   ประธานาธิปดีของเลบานอน กล่าวว่า “โลกกำลังเห็นสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดจากการก่อการร้าย”

Young Journalist Club (yjc.ir) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์ “อัลมิศรียะฮ์” ของอียิปต์ว่า “นายมิเชล อูน” ประธานาธิบดีเลบานอนได้เดินทางไปเยือนอียิปต์ และได้กล่าวในคำปราศรัย ณ สำนักงานใหญ่ของสันนิบาตอาหรับในกรุงไคโรว่า “เลบานอนมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งสันนิบาตอาหรับ”

เขากล่าวว่า : การก่อการร้ายได้ทำลายประเทศทั้งหลายของเรา และได้เปลี่ยน “สงครามอาหรับ – อิสราเอล” ให้กลายเป็น “สงครามอาหรับ – อาหรับ” เราหวังว่าความพยายามร่วมกันเพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์ของอัลกุดส์ มัสยิดอัลอักซอ และ “คริสตจักรกิยามะฮ์” จะเกิดขึ้น

ประธานาธิบดีเลบานอน ได้กล่าวในอีกส่วนหนึ่งของคำพูดของเขาว่า “โลกกำลังเห็นสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดจากการก่อการร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมของศาสนาของตน”