lasted posts

Popular

wahabi

ด้านหลักการศรัทธา….

1. เปรียบเปรยว่าอัลลอฮฺ ประดุจสิ่งถูกสร้าง( ตัชบีฮฺ) และการพรรณนารูปทรงสัณฐานของอัลลอฮฺ(ตัจญซีม)

2. การให้ความหมายโองการ มูตาชาบีฮาต ที่คลาดเคลื่อน เช่น

* การให้ความหมาย “ อิสตาวา” ว่า นั่ง, ประทับ, สถิต อันหมายถึงอิริยาบถ หนึ่งซึ่งเป็นที่รับรู้กันดี

*การให้ความหมาย “ ยาดุล “ ว่ามือ อันหมายถึง อวัยวะหนึ่งแห่งเรือนร่าง

*การให้ความหมาย “ วัจญฺ “ ว่า ใบหน้า หรือ พระพักตร์ ซึ่งก็หมายถึง อวัยวะหนึ่งแห่งเรือนร่างเช่นกัน

*การให้ความหมาย “ ญัมบฺ ” ว่า สีข้าง อันเป็นส่วนหนึ่งของเรือนร่างแห่งพระองค์

*การให้ความหมาย “ นูซูล” ว่า ลงมา หรือ เสด็จลงมา อันหมายถึงการ เคลื่อนตัวจากทิศบนลงสู่ทิศล่าง

*การให้ความหมาย “ ซัคคฺ” ว่า หน้าแข้ง อันหมายถึง อวัยวะหนึ่งแห่งเรือนร่าง

*การให้ความหมาย “ อาซอบีอฺ” ว่า บรรดานิ้วมือ ซึ่ง เป็น อวัยวะปลีกย่อย ของมือ

*บอกว่าอัลลอฮฺนั้นทรงมีรูปทรงสัณฐานเหมือนเช่น นาบี อาดัม

*เติมคำว่า “ บิซาติฮี ฮะกีกอตัน”(ด้วยตัวตนแห่งพระองค์เองจริงๆ)ไว้ตอนท้ายของ โองการ ที่ส่อเค้าว่าเปรียบเปรยอัลลอฮฺดุจดังสิ่งถูกสร้าง(อายัต มูตาชาบีฮาต)

3. ชาววาฮาบีย์ มูญัซซีมะฮ์ บางท่าน ยึดถือว่า อัลลอฮฺนั้น

* ทรงมีเหงือก (اللثة)และมีฟันกราม (الأضراس)

* อัลลอฮฺนั่งพร้อมกับท่าน ศาสดา บนอารัชของพระองค์

* ทรงมีปาก (الفم)

(โปรดดูใน หนังสือ “ อิบฏอลุฏ ฏอวีลาต” ของท่าน อาบู ยะอฺลา อัล ฟัร-รออฺ)

4. การมอบหมาย(ตัฟวีด) ที่พวกเขา แอบอ้างนั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ การมอบหมายของ บรรดา ซาลาฟุตซอลิฮฺ

5 . อายะฮฺ มูตาชาบีฮะฮฺ( ที่ผิวเผินนั้น ดูเหมือนอัลลอฮฺดุจสิ่งถูกสร้าง )พวกเขาจะทำความเข้าใจกันโดยผิวเผินเท่านั้น โดยมิได้ให้ความกระจ่างดังที่บรรดาอุลามะอฺในอดีตได้อธิบายไว้