lasted posts

Popular

ลัทธิวะฮาบี, อาลิซาอูด และไอซิส ตรีเอกานุภาพที่ชั่วร้าย ตอนที่ 7

isis_02

การญิฮาดทางการสู้รบแบบเก่าเพื่อเผยแพร่ศาสนาถูกแทนที่ด้วยการรุกรานทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน สันนิบาตอาหรับที่มีสำนักงานใหญ่ในซาอุดี้ฯ ได้เปิดสำนักงานในทุกภูมิภาคที่มีมุสลิมอาศัยอยู่ และกระทรวงศาสนาซาอุดี้ฯ ได้ตีพิมพ์และแจกจ่ายคัมภีร์กุรอานฉบับแปลสายวะฮาบี ตำราคำสอนของวะฮาบี และหนังสือของนักคิดสมัยใหม่ที่ซาอุดี้ฯ พอใจ เช่น ซัยยิด อับดุลอะลา เมาดูดี และคุตบ์ ให้แก่ชุมชนมุสลิมทั่วตะวันออกลาง แอฟริกา อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และยุโรป ในสถานที่ทั้งหมดเหล่านี้ พวกเขาได้ให้ทุนจัดสร้างมัสยิดสไตล์ซาอุดี้ฯ ที่มีนักเทศนาธรรมสายวะฮาบี และจัดตั้งมัดรอซะฮ์ที่ให้การศึกษาฟรีแก่คนยากจน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นหลักสูตรของวะฮาบี

 

ความเข้าใจอิสลามของมุสลิมค่อยๆ ปนเปื้อนด้วยมลพิษของลัทธิวะฮาบี และมุสลิมซุนนีเริ่มคิดและหายใจแบบวะฮาบี ไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของตนเองอีกต่อไป ตัดขาดออกจากอิสลามที่ให้เสรีภาพในการคิด อิสลามสายกลาง อิสลามที่มีความเมตตา และอิสลามที่ไม่มีความรุนแรง

 

ในเวลาเดียวกัน คนหนุ่มจากประเทศมุสลิมที่ยากจน เช่นอียิปต์และปากีสถาน ผู้ที่รู้สึกถูกบังคับให้มาหางานทำในแถบอ่าวเพื่อจุนเจือครอบครัว ได้เข้าร่วมสมาคมกับผู้มั่งคั่งที่มีแนวคิดแบบวะฮาบีและนำความศรัทธานี้กลับบ้านไปด้วย พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในมัสยิดและศูนย์การค้าของซาอุดี้ฯ ที่แบ่งแยกเพศ ชาวซาอุดี้ฯ ต้องการให้คล้อยตามในเรื่องศาสนาเพื่อตอบแทนกับความมีเมตตาของพวกเขา ดังนั้น การปฏิเสธอิสลามในรูปแบบอื่นและศาสนาอื่นทั้งหมดของวะฮาบีได้ฝังลึกอยู่ในแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และเมืองบัฟฟาโล นิวยอร์ค เช่นเดียวกับที่มีอยู่ในปากีสถาน จอร์แดน หรือซีเรีย ทุกแห่งกำลังบ่อนทำลายความแตกต่างหลากหลายแบบดั้งเดิมของอิสลามอย่างหนัก

 

มุสลิมรุ่นหนึ่งนี้จึงเติบโตขึ้นมากับอิสลามในรูปแบบที่แยกตัวออกไปจนทำให้พวกเขามีทัศนะคติเป็นลบต่อศาสนาอื่น และมีความเข้าใจแบบแยกนิกายที่คับแคบ ในขณะที่ไม่ได้เป็นพวกนิยมความรุนแรงด้วยตัวเอง นี่คือลักษณะที่แนวคิดแบบสุดโต่งได้พัฒนาขึ้น ในอดีต การตีความของอุลามาที่ถูกวะฮาบีปฏิเสธ ได้ควบคุมการอธิบายความหมายของความรุนแรงในตัวบท แต่ปัจจุบัน นักตีความอิสระที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างอุษามะฮ์ บินลาดิน มีเสรีภาพที่จะพัฒนาการอ่านคัมภีร์กุรอานที่ผิดเพี้ยนอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้แนวคิดสุโต่งแพร่ขยายออกไป ซาอุดี้ฯ พยายามที่จะหันเหเยาวชนของตนออกไปจากปัญหาภายในราชอาณาจักรในสมัย 1980s ด้วยการส่งเสริมแนวคิดการรวบอิสลาม ซึ่งอุลามาวะฮาบีไม่เห็นด้วย