lasted posts

Popular

วะฮาบีเชื่อว่า พวกวะฮาบีเท่านั้นที่เข้าสวรรค์

 

wahabi_01

ชาวยิวอ้างว่า  ไม่มีใครได้เข้าสวรรค์ ยกเว้น ยิว นอกเหนือจากยิว ทุกคนจะต้องเข้านรกหมด

 

ขณะที่วะฮาบีก็อ้างเหมือนกันว่า  ไม่มีใครถูกต้อง ยกเว้น วะฮาบี  นอกเหนือจากวะฮาบี ทุกคนเชื่อและปฏิบัติไม่ตรงกับของพวกเขา  ดังนั้น คนอื่นๆจึงต้องเข้าสู่ไฟนรกกันหมด

 

 

 

โอ้พี่น้องมุสลิม ด้วยเหตุนี้ เราจึงเปรียบเทียบระหว่าง วะฮาบีกับยิวได้ว่า ทั้งสองกลุ่มนี้มีความเชื่อเหมือนกัน

หรือเราแน่ใจว่า มันเป็นความเชื่ออันมีที่มาจากรากเหง้าเดียวกัน

 

และแท้จริง ศาสนาอิสลามนั้น ไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับความเชื่อ(อะกีดะฮ์)เหล่านี้ตามที่พวกวะฮาบีเชื่อถือต่อมัน  ในทุกเวลาและทุกสถานที่

 

 

เมื่อวะฮาบีอ้างว่า ตนกลุ่มเดียวเท่านั้น คือ อะฮ์ลุสซุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ ที่แท้จริง  ดังนั้นวะฮาบีจึงต้องพยายามผลิตตำราออกมามากมายในนาม อะกีดะฮ์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์

กล่าวคือ ถือว่าเป็นตำราที่ว่าด้วยหลักความเชื่อของซุนนี่ สายพันธ์วะฮาบี โดยเฉพาะ

โดยเบื้องหลังแผนการของการผลิตตำราเหล่านี้ออกมาสู่ชาวโลกคือ    นี่คือความเชื่อเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง  มุสลิมคนใดที่ไม่เชื่อตามตำราวาฮาบีนี้  มุสลิมคนนั้นจะถูกตัดสินว่าเป็น   พวกบิดอะฮ์  พวกฎอลาละฮ์  หรือกล่าวง่ายๆคือ  เป็นชาวนรกนั่นเอง

 

สิ่งใดที่พวกวะฮาบีเชื่อและศรัทธา  หากมุสลิมกลุ่มอื่นเชื่อหรือเข้าใจไม่เหมือนวะฮาบี  ก็จะถูกฮุก่ม(ตัดสินว่า)  เป็นพวกบิดอะฮ์ พวกฎอลาละฮ์

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเช่น

 

วะฮาบีอ้างว่า อะฮ์ลุสซุนนะฮ์ต้องยึดถือกิตาบุลเลาะฮ์และซุนนะฮ์(หะดีษนบี) ตาม  ความหมายซอเฮ็ร   คือ ต้องให้ความหมายไปตามเปลือกนอกของภาษาอาหรับเท่านั้น  พวกวะฮาบีจะไม่ยอมรับการตีความ(ตะอ์วีล)ใดๆทั้งสิ้น