lasted posts

Popular

วิกฤติว่างงานในซาอุดิอาระเบีย นักเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เรียกร้องให้ประชาชนออกมาเดินประท้วงรัฐบาลกรณียอดคนว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น / ริยาดคุมเข้ม หวั่นการประท้วงบานปลาย