lasted posts

Popular

2016-12-01_06-36-23-696x402

Alalam –   กลุ่มก่อการร้ายอันนุศราฟรอนด์ ได้ก่ออาชญากรรมครั้งใหม่ที่โหดเหี้ยมด้วยการยิงใส่ชาวบ้านขณะกำลังหนีออกจากเมืองอาเลปโปทำให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บ 70  กว่าคน เมื่อวันพุธที่ 30  พฤศจิกายน
กลุ่มก่อการร้ายฟัตฮุชาม (FSA) เดิมเป็นกลุ่มก่อการร้ายอันนุศราฟรอนด์  ได้สังหารหมู่พลเรือนซีเรียด้วยการยิงปืนครกใส่ชาวบ้านขณะกำลังหนีออกจากเมืองอาเลปโป

รายงานระบุว่า การก่ออาชญากรรมดังกล่าว ทำให้พลเรือนเสียชีวิต 45  คน  บาดเจ็บ  30  คน และที่เหลือถูกผู้ก่อการร้ายจับกุมตัว