lasted posts

Popular

 

1-1-2017-02

ขณะที่นักวิชาการหะดีษกล่าวว่า หะดีษนี้ ซอฮิฮ์ – ถูกต้อง อาทิเช่น ท่านฮากิมนัยซาบูรี ท่านซะฮะบี ท่านฮัยซะมี ชัยค์อัลบานี ชัยค์อบีอิสฮาก อัลฮุวัยนี ชัยค์หุสัยน์สุลีมอะซัดและชัยค์ชุอัยบ์ อัรนะอูตี

แต่เวบวาฮาบีชื่อ “ดิฟ๊า อัน อัซซุนนะห์” กลับบอกว่า หะดีษนี้ ดออีฟมาก

 

เข้าถึงจาก http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=142497

 

พวกวาฮาบีไม่ยอมรับหะดีษเรื่องความประเสริฐของท่านอะลี เพราะพวกเขามีอคติต่ออะฮ์ลุลบัยต์นบีนั่นเอง

ความจริงวาฮาบีแสร้งแสดงตนเป็นผู้ปกป้องซุนนะห์นบี แต่ได้ซ่อนความเป็นผู้ต่อต้านซุนนะห์นบีไว้ด้านใน

 

เราไม่ได้ปรักปรำวาฮาบี เรายกหลักฐานไว้ชัดเจนทั้งตัวอรับและชื่อตำราอ้างอิง

ซึ่งวาฮาบีสามารถนำไปค้นคว้าแล้วนำกลับมาโต้แย้งได้

เราจะไม่ทำเหมือนวาฮาบีที่มักอ้างอิงตำราชีอะฮ์เป็นข้อความภาษาไทยโดยปราศจากตัวบทอรับ เพราะพวกเขากลัวว่าเราจะนำไปตรวจสอบความจริงได้ว่าพวกเขาโกหกให้ร้าย

การนำเสนอจึงแตกต่างกันสิ้นเชิงในการอ้างอิง