lasted posts

Popular

อับดุลลอฮ์ บิน สะบะอ์ ถูกอะฮ์ลุลบัยต์นบี สาปแช่ง

311702

อบีฮัมษะฮ์ อัษษุมาลี รายงาน อิม่ามอะลี(ซัยนุลอาบิดีน) บินอัลฮูเซน(อ)ได้กล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงละอ์นัต ผู้ที่โกหกใส่เรา ฉันได้กล่าวถึงอับดุลลอฮ์ บิน สะบะอ์

 

แล้วขนก็ลุกในร่างของฉันทั้งตัว แน่นอนเขา(อับดุลลอฮ์บินสะบะอ์)ได้แอบอ้างกุเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่องหนึ่ง ซึ่งมันไม่ใช่สำหรับเขา ขออัลลอฮ์ทรงละอ์นัต ปรากฏว่า ท่านอิม่ามอะลี อะลัยฮิสลาม ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า เขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดี เป็นน้องชายของท่านรอซูลุลลอฮ์ เขาไม่ได้รับเกียรติใดจากอัลลอฮ์ ยกเว้น ด้วยความตออัตของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์และต่อรอซูลของพระองค์ และท่านรอซูลุลลอฮ์(ศ)ไม่ได้รับเกียรติใดจากอัลลอฮ์ ยกเว้นด้วยความตออัตของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์

 

หนังสือ ริญาล อัลกัชชีย์ อันดับที่ 173

 

สิ่งที่ได้รับจากคำพูดของอิม่ามอาลีซัยนุลอาบิดีน (อ)คือ

อับดุลลอฮ์ บิน สะบะอ์ คือ ผู้ถูกอะฮ์ลุลบัยต์สาปแช่ง

เขา ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งกลุ่มชีอะฮ์ดังที่โกหกกัน