lasted posts

Popular

Iraq-Daesh-Baghdadi-Mosul-1

แหล่งข่าวทางด้านความมั่นคงในจังหวัดนีนะวาของอิรักเปิดเผยว่า แกนนำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสได้ประกาศต่อบรรดาสมาชิกของตนว่า “ให้ระเบิดตัวเองหรือไม่ก็ให้หลบหนี”

แหล่งข่าวทางด้านความมั่นคงนี้ได้กล่าวกับเว็บไซต์ข่าวอัซซูมะรียะฮ์ว่า : อบูบักร อัลบัฆดาดี ได้ออกคำสั่งแก่บรรดาผู้ปกครองหัวเมืองและระดับผู้บัญชาการในพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มไอซิส ในฝั่งขวาของเมืองโมซูลที่อยู่ในพื้นที่ตัลอะฟัรและอัลบิอาอ์ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ของอิรักและซีเรีย พร้อมกับได้มอบอำนาจการตัดสินใจต่างๆ แก่พวกเขา

เขากล่าวเสริมว่า : อัลบัฆดาดีได้ให้บรรดาสมาชิกของไอซิสตัดสินใจเลือกเองว่า จะไปสวรรค์ (ตามความเชื่อของพวกเขา) หรือจะหลบหนีจากสงคราม

ที่มา : fa.alalam

แปล/เรียบเรียง : ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม