lasted posts

Popular

5104a1b2e1964d6decac501573adac6e_XL

อิสราเอลให้การต้อนรับการแต่งตั้งมกุฏราชกุมาร มุฮัมหมัด บินซัลมาน แห่งซาอุดิอาระเบีย

อัยยูบ การ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการร่วมมือในภูมิภาคของอิสราเอลได้ให้ต้อนรับการแต่งตั้งของเจ้าชาย มุฮัมหมัด บินซัลมาน เป็นมกุฏราชกุมารของซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า เราหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างริยาดกับเทลอาวีฟจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมา กษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอะซีซได้มีคำสั่งปลด เจ้าชาย มุฮัมหมัด บิน นายิฟออกจากตำแหน่งมกุฏราชกุมารและรัฐมนตรีมหาดไทยของซาอุฯและได้แต่งตั้งโอรสของตน คือ เจ้าชายมุฮัมหมัด บิน ซัลมานขึ้นดำรงตำแหน่งมกุฏราชกุมารและยังคงดำรงตำแหน่งเดิมก็คือ รัฐมนตรีกลาโหมควบคู่กันด้วย

ตามคำสั่งนี้ เจ้าชายมุฮัมหมัด บิน นายิฟ นอกจากปลดจากตำแหน่งมกุฏราชกุมารแล้ว ตำแหน่งอื่นๆทั้งหมดก็ถูกถอดถอนด้วยไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย และรองประธานสภาคณะรัฐมนตรี ก็ถูกปลดออกด้วยเช่นกัน

แหล่งข่าวทางการของซาอุดิอาระเบีย รายงานว่า กษัตริย์ซัลมานได้เปลี่ยนแปลงกฏหมายในการปกครอง มาตราที่ 5 ความว่า “การปกครองเป็นสิทธิ์ของโอรสทั้งหลายของกษัตริย์อับดุลอะซีซ บินอับดุรเราะฮ์มาน อัลฟัยซ็อล อาลิซาอูด กษัตริย์ผู้ก่อตั้ง และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายชายตลอดไป และผู้เป็นกษัตริย์และมกุฏราชกุมาร มิได้จำกัดเฉพาะครอบครัวของเชื้อพระวงศ์เพียงอย่างเดียว”

ในขณะที่บรรดาโอรสของกษัตริย์อับดุลอะซีซ ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่า เจ้าชายมุกริก ก็ยังเคยดำรงตำแหน่งมกุฏราชกุมารมาแล้ว แต่เมื่อกษัตริย์ซัลมานได้เข้ามามีอำนาจ กลับแต่งตั้ง เจ้าชายมุฮัมหมัด บิน นายิฟ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของอับดุลอะซีซ จะเห็นถึงความแตกต่างกับคำสั่งเสียของกษัตริย์อับดุลอะซีซ ในการแต่งตั้งมกุฏราชกุมารอย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซาอุดิอาระเบีย จะเห็นได้ว่า กษัตริย์แห่งซาอุฯได้ดำเนินการที่ต้องการคำตอบก็คือ การเลื่อนวันหยุดช่วงอีดฟิตริ จาก 7 วันให้เป็น14 วัน นอกเหนือจากนี้ยังได้ทำการปลด อับดุรเราะฮ์มาน บิน อะลี อัรรอบีอาน ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและแต่งตั้ง อะฮ์หมัด บิน มุฮัมหมัด อัซซาม เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแทน
และยังได้ปลด นาซิร บิน อับดุลอะซีซ อัดดาวูด ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาศาลกลางประจำราชสำนักและแต่งตั้งฟัยซ็อล บิน ซะฏอม บิน อับดุลอะซีซเป็นทูตของซาอุดิอาระเบียประจำประเทศอิตาลีอีกด้วย

เครดิต http://siampublic.com/world/1214/isreal-bin-salman