lasted posts

Popular

 

 

9911980

วะฮาบีย์ถามว่า ทำไมชีอะฮ์จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง ผู้นำ

ตอบ เพราะ ผู้นำอิสลาม มีความสำคัญมากในอิสลาม

สำคัญจนถึงขั้นที่ว่า อิบนุตัยมียะฮ์ ได้กล่าวว่า

 

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ انَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا

 

จำเป็นต้องรู้ว่า อำนาจการปกครองกิจการของประชาชน คือ วายิบของศาสนา(อิสลาม) สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ยิ่งกว่านั้น ไม่มีการดำรงไว้สำหรับศาสนาและ(กิจการ)ของโลกดุนยา ยกเว้น ด้วยสิ่งนั้น(คืออำนาจการปกครองนี้)

 

หนังสือ อัส สิยาสะอ์ อัชชัรอียะฮ์ ฟี อิศลาห์ อัรรออีย์ วัรเราะอียะฮ์ ผู้แต่ง อิบนุ ตัยมียะฮ์ หน้าที่ 160