lasted posts

Popular

tavasol_03

 

การช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ และการมีอยู่ของพวกเขาก็มาจากพระองค์ การช่วยเหลือและการสนับสนุนทั้งหลายของพวกเขามาจากพระองค์ ดังนั้นการขอความช่วยเหลือในทำนองนี้ ไม่ได้ขัดแย้งกับความเป็นเอกะของพระองค์ หรือการเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวแต่อย่างไรถ้าเกษตรกรคนหนึ่งที่ ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ยอมรับความเป็นเอกะของพระองค์ และเขาต้องอิงอาศัยการช่วยเหลือจากตัวการอื่น ๆ ด้วย เช่น พื้นดิน น้ำ อากาศหรือแม้แต่แสงแดดเพื่อเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ ในความเป็นจริงเท่ากับเขาได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺ เพราะพระองค์คือผู้ประทานให้สิ่งเหล่านั้นให้มีกำลังและความสามารถเป็นไป ประกอบกับเกษตรกรคนนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาต่ออำนาจและเดชานุภาพของพระองค์ อยู่ก่อนแล้ว

 

เป็นที่ชัดเจนว่าการขอความช่วยเหลือดังกล่าวนั้น เข้ากันได้อย่างดีกับความเป็นเอกะและการเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียว ทว่าอัล-กุรอานเองได้เชิญชวนและสอนเราให้ทำการขอความช่วยเหลือ และอิงอาศัยกับสรรพสิ่งอื่น เช่นนะมาซ และความอดทน

 

อัล-กุรอานกล่าวว่า

 

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ

 

และจงแสวงหาความช่วยเหลือ ด้วยความอดทน และการนะมาซ แน่นอนความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นภารกิจของมนุษย์ และเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาอย่างไรก็ตามการขอความช่วยเหลือลักษณะอย่างนี้ ไม่ขัดกับความเป็นเอกะของพระองค์แน่นอน