lasted posts

Popular

2281703

 

เราได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อเยียวยาแนวความคิดของวะฮาบียฺ ด้วยการบำรุงเลี้ยงด้านความคิดของพวกเขาในลักษณะของการคิดแนวใหม่ เนื่องจากวะฮาบียฺนั้นมีความคิดว่าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่เป็นมุชริก(ผู้ตั้งภาคี) และผลที่ตามมาคือ การอนุญาตให้ไล่ฆ่าสังหารพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ข้าพเจ้าได้ประสบการครั้นเมื่ออยู่กับวะฮาบียฺว่า วิธีการที่จะทำให้พวกเขาเลิกคิดไล่ฆ่าสังหารพี่น้องซุนนียฺ และชีอะฮฺก็คือ การหยิบยกฮะดีษของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่ห้ามไม่ให้สังหารชีวิตมวลผู้นมาซทั้งหลายขึ้นมาอธิบายแก่พวกเขา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในนิยามของมุชริกหรือมุนาฟิกีน (ผู้กลับกลอก) ก็ตาม ด้วยเหตุผลของฮะดีษนั้นเองทำให้ หนึ่งในหัวหน้าของวะฮาบียฺ เชค มุกบิล อัลวาดิอียฺ ได้ออกฟัตวาไม่อนุญาตให้ฆ่าสังหารมุชริกีน ชีอะฮฺ และซูฟียฺ

 

บางที่สิ่งที่เหตุผลสำคัญที่หยุดยั้งการสังหารชีอะฮฺและซุนนียฺที่เป็นมุชรีกีน ในทัศนะของวะฮาบียฺ โดยน้ำมือของพี่น้องวะฮาบียฺ อาจเป็นเพราะการสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ว่า สมมุติว่า ชีอะฮฺและซุนนียฺส่วนใหญ่เป็นมุชริกีนไปหมดแล้ว แต่เชคมุกบิล อัลวาดิอียฺ ได้เขียนไว้ในหนังสือส่วนใหญ่ของท่านว่า พวกเขาถึงแม้ว่าจะเป็นมุชริกแต่พวกเขาก็ไม่เคยละทิ้งนมาซ และท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) ก็ได้สั่งห้ามไม่ให้สังหารชีวิตของผู้นมาซ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมุชริก หรือนิฟากไปแล้วก็ตาม

 

ในหนังสือฮะดีษของพี่น้องซุนนะฮฺได้เขียนไว้ว่า มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่ท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) ว่า โอ้ มุฮัมมัดพึงสำรวมตนเถิด (มีตักวา) ท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวกับเขาว่า ยังมีคนอื่นที่มีความสำรวมตนดียิ่งไปกว่าฉันอีกหรือ

 

เวลานั้น คอลิด บิน วะลีด กล่าวว่า โอ้ ยาเราะซูลปล่อยให้พวกเราสังหารเขาเถิด ท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า อย่าทำเช่นนั้นเด็ดขาด วะลีด บางทีเขาอาจเป็นผู้ดำรงนมาซก็ได้

 

ทำนองเดียวกัน อัสเกาะลานีย์ ได้กล่าวถึงเรื่อง ซัรฮูน ซึ่งเป็นหนึ่งในมุนาฟิกีน ไว้ในหนังสือของท่านชื่อ อัลอะซอบะฮฺ ฟี ตัมยีซ อัซเซาะฮาบะฮฺ ท่านกล่าวเช่นนี้ว่า …

 

“พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะสังหารเขาอยู่แล้ว ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้ถามพวกเขาว่า เขาผู้นั้นดำรงนมาซหรือไม่ พวกเขาตอบว่า ใช่เขาดำรงนมาซ ท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) กล่าวต่อไปว่า ฉันไม่อนุญาตให้สังหารผู้ทำนมาซ”

 

ทำนองเดียวกัน ท่านซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านชื่อว่า มีซาน อัลอิอฺติดาล ถึงฮะดีษบทหนึ่งที่มีสายรายงานอ่อน ถึงเรื่องราวของ อามิร บิน อับดุลลอฮฺ บิน ซิยาก ท่านได้กล่าวว่า

 

“ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) แล้วกล่าวว่า เขาคือผู้หลบภัยสำหรับมุนาฟิกีน และเขาได้พูดอีกมากมายเกี่ยวกับชายคนหนึ่ง หลังจากนั้นเขาได้ขออนุญาตท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) สังหารชายคนนั้น ท่านเราะซูล ถามเขาว่า ชายผู้นั้นดำรงนมาซไหม เขาตอบว่า ใช่ ชายผู้นั้นดำรงนมาซ แต่นมาซของเขาไม่มีประโยชน์ดอก ท่านเราะซูล (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ฉันไม่อนุญาตให้สังหารผู้ทำนมาซ”