lasted posts

Popular

เผยรายชื่อ 7 ชาติ ผู้ให้การสนับสนุนหลักกลุ่มไอซิส

isis_01

Alalam –  Global Research เผยว่า ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ ตุรกี  อิสราเอล  อังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกา คือชาติผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

 

 

Global Research    รายงานฉบับสั้นๆ ที่อ้างจากคำพูดของ ศาสตราจารย์ Tim Anderson กรณีชาติที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

 

ตามรายงานระบุว่า ชาติที่ให้การสนับสนุนไอซิส มีดังนี้

 

1 ซาอุดิอาระเบีย

 

ในปี 2006    ภายใต้การชี้นำของอังกฤษ ซาอุดิอาระเบียได้สร้างอัลกออิดะห์ขึ้นมาในประเทศอิรัก เพื่อสกัดกั้นและแยกอิรักให้ออกห่างจากอิหร่าน

 

ในปี 2011   ซาอุดิอาระเบียได้ติดอาวุธให้กับกลุ่มหัวรุนแรงในเมือง ดิรอา ซีเรีย

 

2 ตุรกี

 

ตุรกีเป็นชายแดนที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้กับกลุ่มหัวรุนแรงให้เข้าไปยังภาคเหนือของซีเรีย นอกจากนั้นตุรกียังมีส่วนร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการสร้างกลุ่ม “อันนุศรา ฟรอน์”  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นกับอัลกออิดะห์

 

ในปี 2015    ตุรกี เป็นชาติที่เป็นแกนในการชี้นำกลุ่ม “ญัจชุล ฟัตห์”  เพื่อก่อกวนและเหตุจลาจลในภาคเหนือของซีเรีย

 

ตุรกีเป็นเจ้าภาพสำหรับกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆและเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานในการค้าน้ำมันที่ไอซิสลักลอบขนจากซีเรีย

 

นอกจากนั้นตุรกียังเป็นประเทศที่ส่งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับไอซิสเพื่อรักษานับรบไอซิสที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้

 

3   กาตาร์

 

ในปี  2011-2013   กาตาร์ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ภายใต้อิควานมุสลิมเคริด์ เช่น กลุ่มฟารุก   นับร้อยล้านดอลลาร์

 

หลังจากปี 2013  กาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่ม “ญัจชุล ฟัตห์” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีและซาอุดิอาระเบีย

 

4    อิสราเอล

 

นับจากเกิดเหตุวิกฤติความรุนแรงในซีเรีย อิสราเอลเป็นชาติที่ให้การสนับสนุนส่งอาวุธและรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มก่อการร้ายต่างๆในซีเรีย  แม้แต่ กลุ่ม นุศรา ฟรอ์น และ ไอซิส ก็ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจุดที่มีการติดต่อกับกลุ่มก่อการร้าย คือ ที่ราบสูงโกลาน

 

5-6   อังกฤษและฝรั่งเศส

 

อังกฤษและฝรั่งเศสจะให้อาวุธให้กับกลุ่มหัวรุนแรงที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ อัลกออิดะห์

 

7 อเมริกา

 

อเมริกาเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการและกำกับทั้งหมดในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

 

อเมริกาที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย  โดยจะใช้ฐานทัพในประเทศตุรกี จอร์แดน กาตาร์ อิรักและซาอุดีอาระเบีย

 

อิรัก ออกมาระบุว่า  อเมริกามีการลำเลียงส่งอาวุธทางอากาศให้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

 

Cr:  www.abnewstoday.com