lasted posts

Popular

Misbaz_Shia-1

แกนนำกลุ่มภราดรภาพมุสลิมแห่งอียิปต์ ได้เดินทางเข้าสู่กัรบาลาและฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) และประกาศตนยอมรับมัซฮับ (สายธาร) ชีอะฮ์

      สำนักข่าวอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) “ABNA : ในวันศุกร์ (1 เมษายน 2559) สื่อต่างๆ ของอิรักได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการเข้ารับสายธารชีอะฮ์ของแกนนำกลุ่ม “อิควานุ้ลมุสลิมูน” (ภราดรภาพมุสลิม) แห่งอียิปต์คนหนึ่ง

      ตามรายงานนี้ “มิศบาห์ อัรร่อดีนี” แกนนำกลุ่มภราดรภาพมุสลิมแห่งอียิปต์ได้ประกาศการยอมรับสายธารชีอะฮ์ในระหว่างการเดินทางไปยังกัรบาลาและฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามฮุเซน (อ.)

      ตามรายงานที่ถูกตีพิมพ์ “มิศบาห์ อัรร่อดีนี” ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของของสหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ (IAMS) ได้ประกาศการยอมรับมัซฮับ (สายธาร) ชีอะฮ์อย่างเป็นทางการในวันพุธ

      การประกาศตัวเป็นชีอะฮ์ของบุคคลสำคัญผู้นี้ เกิดขึ้นต่อหน้าอายะตุลลอฮ์ซัยยิดมุรตะฎอ ก็อซวีนี หนึ่งในนักวิชาการของกัรบะลา และเป็นอิมามญะมาอัตของฮะรัมอิมามฮุเซน (อ.)

      ในระหว่างการเข้าร่วมนมาซญะมาอัตในฮะรัมของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เขาได้ขึ้นสู่มิมบัร (ธรรมาสน์) และได้กล่าวปราศรัยต่อหน้าประชาชนที่แสวงบุญ ณ ฮะรัมแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

      “เฮาซะฮ์ อิลมียะฮ์” (สถาบันการศึกษาศาสนา) แห่งกัรบาลา ได้จัดให้มีพิธีการพิเศษขึ้นในฮะรัมของท่านอิมามฮุเซน (อ.) เนื่องจากการประกาศการตนยอมรับมัซฮับชีอะฮ์ของบุคคลสำคัญชาวอียิปต์ผู้นี้

มิศบาห์ อัรร่อดีนี” เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของเชค “ยูซุฟ อัลก็อรฎอวี” มุฟตีชาวอียิปต์ที่พำนักอยู่ในประเทศการ์ตา และเป็นบิดาทางจิตวิญญาณของกลุ่มอิควานุ้ลมุสลิมูน (ภราดรภาพมุสลิม) เขาถูกนับว่าเป็นหนึ่งในบิดาทางจิตวิญญาณของมุฮัมมัด มุรซี อดีตประธานาธิบดีอียิปตและกลุ่มอิควานุ้ลมุสลิมูน

ที่มา : islamicstudiesth