lasted posts

Popular

ใน 73 จำพวก กลุ่มใดที่จะได้รับทางรอด? ตอนที่ 2

01_ahlulbait

ใครคือกลุ่มชนที่ได้รับปลอดภัย ?

คำถามที่มักถูกถามบ่อยที่สุด ก็คือ เมื่อทุกคนเชื่อว่าอิสลามมีมัซฮับที่แตกออกไปหลายกลุ่มด้วยกัน แล้วกลุ่มใดที่จะได้รับความปลอดภัยตามวจนะของท่านศาสดา(ศ็อลฯ)กัน ฉะนั้นในประเด็นนี้จึงมีผู้รู้จำนวนมากมายจากแต่ละสำนักคิดพยายามที่จะหาหลักฐานจากอัลกุรอานหรือฮะดิษเพื่อมาสนับสนุนแนวความเชื่อกลุ่มของตนเองเพราะคาดหวังว่าเขาจะไม่ถูกเหมารวมอยู่ใน 72 กลุ่มที่ถูกคาดโทษไว้ด้วยกับไฟนรก จากจุดนี้จึงก่อเกิดทัศนะต่างๆนาๆเกี่ยวกับ “กลุ่มชนที่ได้รับความปลอดภัย” ดังนี้

  1. กลุ่มชนที่ปลอดภัยคือกลุ่มชนที่อยู่ในกลุ่ม “ญะมาอะอ์”
  2. กลุ่มชนที่ปลอดภัยคือกลุ่มชนที่ยึดแนวทางของศ่อฮาบะฮ์นบี
  3. กลุ่มชนที่ปลอดภัยคือกลุ่มชนที่ยึดมั่นในแนวทาง “อะฮ์ลุลบัยต์นบี”