lasted posts

Popular

IS-Islamophobia-2

การแพร่ขยายความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) คือนโยบายของประเทศมหาอำนาจ เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายในการสกัดกั้นการขยายตัวของอิสลามอันบริสุทธิ์ วันนี้บรรดากลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มไอซิส คือบรรดาทหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนและนโยบายนี้

บรรดาสื่อโฆษณาชวนเชื่อยักษ์ใหญ่ในเครือของมหาอำนาจ กำลังใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อทำให้ประชากรโลกเชื่อว่า อิสลามเป็นศาสนาที่น่ากลัว ต่อต้านมนุษยธรรมและโหดร้ายป่าเถื่อน พวกเขาจะไม่ยอมให้จริยธรรมของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และโองการต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอานไปถึงมือของสาธารณชน เพื่อให้ชาวโลกได้ใช้วิจารณญาณตัดสินด้วยตัวของพวกเขาเอง

มหาอำนาจและกลุ่มล็อบบี้ที่ต่อต้านอิสลามนั้นได้ใช้นโยบายนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังดำเนินแผนแพร่ขยายความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ขึ้นในโลก เป็นแผนการเก่าแก่ที่ในปัจจุบันนี้กลุ่มไอซิสถูกใช้เป็นทหารเพื่อดำเนินการตามแผนนี้ และด้วยกับชื่อนี้พวกเขาจะแพร่ขยายความโหดร้ายป่าเถื่อนของตน เป็นที่น่าเศร้าใจที่ในท่ามกลางกระแสดังกล่าวนี้มีผู้ที่ไม่รู้เท่าทันและมองอะไรอย่างผิวเผินต้องตกอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัย และเชื่อว่ากากระทำทั้งหมดของกลุ่มไอซิสนั้นเกิดขึ้นจากคำสอนต่างๆ ของศาสนาอิสลาม

ในบทความนี้พร้อมกับการชี้ถึงบางส่วนของโองการจากคัมภีร์อัลกุรอาน เราจะเปิดเผยให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมที่สวนทางกับคัมภีร์อัลกุรอาน ความดำมืดและพฤติกรรมแห่งซาตาน (ชัยฏอน) ของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในการฆ่าสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยหวังว่าทุกคนจะได้รับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับส่วนหนึ่งจากคำสั่งและบทบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า

กลุ่มไอซิสได้เลือกและตัดตอนส่วนต่างๆ ของโองการอัลกุรอาน และพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นว่าการกระทำของตนเป็นการกระทำตามคัมภีร์อัลกุรอาน โดยที่พวกเขาจะแนะนำบางส่วนเหล่านั้นว่าเป็นปฏิญญาของอิสลามและอัลกุรอาน และได้สร้างให้เกิดความเกลียดกลัวอิสลาม (Islamophobia) จากส่วนหนึ่งเหล่านั้น คือข้อความส่วนสั้นๆ จากโองการหนึ่งของซูเราะฮ์ (บท) อัลบะกอเราะฮ์ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่า :

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

“และจงฆ่าพวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขา” (อัลกุรอาน บทอัลบะกอเราะฮ์ โองการที่ 191)

Cr.islamicstudiesth