lasted posts

Popular

Bombings_FSA-2

     แหล่งข่าวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียได้รายงานเกี่ยวกับการถูกฆ่าตายของแกนนำหลายคนของกองทัพปลดปล่อยซีเรีย (Free Syrian Army) ในการระเบิดฆ่าคัวตายของสมาชิกกลุ่มดาอิช (ไอซิส) ในเขตพื้นกอละมูมตะวันออก

      อัลอาลัมรายงานว่า : ตามคำพูดของแหล่งข่าวนี้บะกูร ซะลีม” หนึ่งในผู้บัญชาการของกองทัพปลดปล่อยซีเรีย (Free Syrian Army) และเป็นสมาชิกสภาการเจรจาที่ขึ้นกับซาอุดิอาระเบียได้เสียชีวิตพร้อมกับแกนนำจำนวนหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธนี้ ในการโจมตีฆ่าตัวตายของสมาชิกกลุ่มดาอิช (ไอซิส) คนหนึ่งในเขตพื้นกอละมูมตะวันออกที่อยู่ชานเมืองดามัสกัส

      ตามรายงานของแหล่งข่าวนี้ สมาชิกของกลุ่มดาอิช (ไอซิส) ผู้นี้ได้โจมตีไปยังสถานที่จัดประชุมของบรรดาแกนนำกองทัพปลดปล่อยซีเรีย (FSA) ด้วยรถยนต์ติดวัตถุระเบิด เป็นเหตุทำให้จำนวนหนึ่งของพวกเขาได้เสียชีวิต ในจำนวนนั้นคือ บะกูร ซะลีม