lasted posts

Popular

shutterstock_104872724

นมาซ แบบ นะบี(ศ)
ในสายธารของอะฮ์ลุลบัยต์(อลูกหลานศาสดา)นั้นมีแบบฉบับมาชัดเจนว่าไม่มีอิมามผู้บริสุทธฺท่านใด ที่นมาซกอด-อกและ พี่น้องมัซฮับมาลีกีนมาซไม่กอดอกเหมือนกัน ด้วยเชื่อว่า การกอดอกนั้นคือซุนนะฮ์ วะฮาบีย์ไม่ไช่ซุนนะฮ์นบี และวันนี้เราก็จะขอนำเสนอฮะดีษที่ชัดเจนที่สุดว่าท่านนบี นั้นไม่ได้นมาซกอดอก จากตำราซุนนีย์เอง

روى محمد بن عمر وابن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : فأعرض قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول : الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ….قالوا : صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.

……อะบู ฮะมีดได้กล่าวว่า ฉันรู้รู้ที่สุดในหมู่พวกเจ้าว่าท่านนบีย์นมาซเช่นไร (ผ็ที่ร่วมอยู่ในวง)จึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นก็จงเล่าให้ฟังหน่อยซิ เขาจึงเล่าว่า

“ในขนะที่ยืนเพื่อนมาซท่านนบีจะยกมือขึ้นมาจนเสมอหูทั้งสองข้างและทำการกล่าว ตักบีร หลังจากนั้นก็ปล่อยให้แขนให้อยู่ในที่ของมันอย่างสมดุล หลังจากนั้นก็อ่านฟาฏีฮะฮ์และซูเราะฮ์ หลังจากนั้นก็ทำการตักบีร โดยยกมือขึ้นเสมอหู หลังจากนั้นก็ลง รุกูอฺ โดยวางมือทั้งสองบนหัวเข่า หลังจากนั้นก็ยืนตรงจนร่างกายของท่านนิ่งโดยที่ศรีษะนั้นอยู่ตรง ไม่เงยขึ้นข้างบนหรือก้มลงข้างล่างมากเกินไป พร้อมกับกล่าวว่า “พระองค์ทรงได้ยินในคำสรรเสริญจากผู้ที่สรรเสริญ” หลังจากนั้นก็ยกมือขึ้นมาจนเสมอหูอิกครั้งพร้อมกับ ตักบีร หลังจากนั้นก็ลงสุญูด โดยที่วางมือทั้งสองไว้ด้านข้าง หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งทับขาซ้าย จนร่างกายนิ่ง หลังจากนั้นก็ลงสุญูดซ้ำแบบเดิม…..ทั้งหมดจึงกล่าวว่า ที่เล่ามานั้นถูกแล้วท่านศาสดาทำนมาซแบบนั้นจริงๆ

– ฮะดีษนี้ อิมามาลิกก็ได้บันทึก ในอัลมุวัฏฏอฺ อบูดาวูดก็บันทึก ติรมีซีย์ก็บันทึกโดยกล่าว ”ฮะดีษ ฮะซัน(ดี)ศอฮี๊”

سنن ابن ماجة ، ج 1، ص 280 ،

سنن أبي داود، ج 1، ص 170 كتاب الصلاه باب استفتاح الصلاه ،

سنن الترمذي، ج 1، ص 188 باب ما جا في وصف الصلاه ،

مسند أحمد ج 5، ص 424،

سنن الدارمي ، ج 1، ص 314 كتاب الصلاة باب صفة صلاة رسول الله ،

السنن الكبرى للبيهقي، ج 2، ص 72 ،

عمدة القاري، ج 6، ص 104 ‘

صحيح ابن حبان ج 5 ص 196…

– ฮะดีษนี้บุคอรีย์ก้ได้บันทึกแบบ สรุปสั้นๆเช่นกัน (ศอฮี๊บุคอรีย์ เล่ม๑ หน้า๒๐๑)

صحيح البخاري ، ج 1، ص 201، كتاب الصلاة ، باب سنّة الجلوس في التشهد.

– อิมามเชากานีย์กล่าวว่า

“ฮะดีษนี้มีบันทึกใน ตำราศอฮี๊ทั้งหก ยกเว่น นะซาอีย์ และติรมีซีย์ก็ยืนยันว่า ศอฮี๊ ,ส่วนบุคอรีย์นั้นบันทึกมาเพียงสั้นๆเท่านั้น” (นัยลุล เอาตาร เล่ม๒ หน้า๑๙๘)

قال الشوكاني: رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي ، ورواه البخاري مختصرا.

نيل الأوطار، ج 2، ص 198.

– อิบนุฮะญัร กล่าวว่า “ฮะดีษนี้อะบูดาวูดก็ได้รายงานมาเช่นกัน และติรมีซีย์ก็ได้ยืนยันว่า ศอฮี๊

(ตัลคีศ อัลฮุบัยร์ เล่ม๓หน้า๒๗๑-๒๗๒)

قال ابن حجر: رواه أبو داود والترمذي وصحّحه.

تلخيص الحبير، ج 3، ص 271 – 272.